Förändringsledning

Förändringsledning

Förändringsledning

Ledarskap - Förändring - Projekt | 1 timme och 32 minuter

Motsvarar en ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Utbildningen Förändringsledning är framtagen för chefer och ledare som leder eller ska leda förändringsprocesser.

Företag ser regelbundet över sin organisation och hur verksamheter fungerar vilket ofta resulterar i förändringar av olika slag. Förändringar skapar oro och rädsla i organisationen, verksamheten stannar upp och fokus flyttar från verksamhet och intäktsskapande aktiviteter till interna angelägenheter som kostar energi.

Utbildningen Förändringsledning ger dig kunskaper att kunna hantera, leda och kommunicera förändringsprocesser. Du får lära dig förstå din roll som ledare vid tillfälliga förändringar eller i organisationer som präglas av ständiga förändringar. Du får lära dig förmedla och förankra målbilder och hantera flera parallella processer i olika faser. Utbildningen lägger vikt vid att lära dig skapa delaktighet och trygghet hos de medarbetare som påverkas av förändringen för att du som ledare ska vara rustad att driva igenom förändringar.

Innehåll

 • Att ta rollen som ledare genom en förändring
 • Hur reagerar människor på förändring?
 • Identifiera och hantera medarbetares reaktioner
 • Att kommunicera förändring
 • Att skapa trygghet och tydlighet kring mål
 • Engagera medarbetare
 • Att driva förändringsprocessen
 • Anpassa organisationen efter förändringens faser
 • Svåra samtal
 • Feedback
 • Kommunicera svåra budskap
 • Skapa långsiktigt engagemang mot nya obekväma mål
 • Motiverande förändringsledarskap
 • Hantera grupprocesser

Delmoment

0. Introduktion till kursen FörändringsledningProva!

Utbildare Anders Lindh presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 92 minuter)

1. Människans roll och beteende i förändring

I förändringsprocesser följs ofta modeller för hur processer ska gå till. I verkligheten är förändringsprocesser något som involverar människor som reagerar olika i olika situationer. I det första delmomentet får du lära dig hur människor fungerar och reagerar vid förändring och hur detta påverkar dig som ledare. 

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 19 minuter (Utbildningens totala längd: 92 minuter)

2. Gruppen

I delmomentet går Anders igenom förändringsledarens perspektiv på gruppdynamik och gruppens beteende vid förändringsprocesser. 

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 22 minuter (Utbildningens totala längd: 92 minuter)

3. Ledarskap vid förändringsprocesser

I delmomentet berörs ledarskapet och dess påverkan på förändringsprocessens resultat.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 18 minuter (Utbildningens totala längd: 92 minuter)

4. Intern kommunikation

Anders går igenom intern information och intern kommunikation vid förändringsprocessens olika faser och hur situationer som kan uppstå bör hanteras.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 92 minuter)

5. Affärsmodeller och modellering

Det avslutande delmomentet berör hur du skapar ett tydligt engagemang och förståelse för förändringens syfte.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 20 minuter (Utbildningens totala längd: 92 minuter)

6. Summering av kursen

Anders summerar kursen och ger dig några tips på vägen i din roll som förändringsledare.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 92 minuter)

Extramaterial

För att komma åt extramaterialet till denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.


Interagera

För att kunna interagera med utbildaren och andra deltagare i denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.

Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom och visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Förändringsledning och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Förändringsledning måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Förändringsledning 155 1 2300.0 Lägg i varukorg