Faktainsamlingar och kapacitetsmätningar

Faktainsamlingar och kapacitetsmätningar

Faktainsamlingar och kapacitetsmätningar

Effektivitet - LEAN - Förändring - Arbetsmiljö - Förbättringsarbete | 1 timme och 28 minuter

Motsvarar en ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

I utbildningen Faktainsamlingar och kapacitetsmätningar får du lära dig grundläggande kunskaper om förlustkartläggning och hur du tar fram beslutsunderlag för att kunna prioritera och genomföra förbättringsarbete, undvika produktionsbortfall samt rikta investeringsinsatser där de behövs i verksamheten. Du får även tillgång till användbara mallar.

Ta gärna del av utbildningarna Värdeflödesanalys och Effektivitet, förluster och mätetal.

Innehåll

 • Syfte med faktainsamlingar och kapacitetsmätningar
 • För- och nackdelar med olika metoder för faktainsamling
 • Verktyg för faktainsamling
 • Att genomföra frekvensstudier
 • Att använda spaghettidiagram
 • Förberedelser inför manuell kapacitetsmätning
 • Vad observatörer behöver tänka på vid kapacitetsmätning
 • Vad arrangörer behöver tänka på vid kapacitetsmätning
 • Vad arrangörer behöver göra efter kapacitetsmätning
 • Att skapa en visuell presentation
 • Att tydliggöra utveckling och mätningsresultat
 • Prioritera genom tabeller
 • Användbara mallar

Delmoment

1. Introduktion till kursen Faktainsamlingar och kapacitetsmätningar

Utbildare Ronny Brandqvist presenterar kursens innehåll och upplägg.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 88 minuter)

2. Syfte med faktainsamlingar och kapacitetsmätningar

I delmomentet förklarar Ronny fördelarna med att samla in fakta och genomföra kapacitetsmätningar.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 88 minuter)

3. Olika metoder för faktainsamling

I delmomentet tar Ronny upp för- och nackdelar med olika metoder för faktainsamling.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 88 minuter)

4. Överblick och verktyg för faktainsamling

I delmomentet förklarar Ronny hur olika verktyg kan användas för faktainsamling.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 88 minuter)

5. Frekvensstudier

I delmomentet förklarar Ronny hur du genomför en frekvensstudie.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 88 minuter)

6. Spaghettidiagram

I delmomentet förklarar Ronny hur du kan använda spaghettidiagram.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 88 minuter)

7. Översikt över manuell kapacitetsmätningProva!

I delmomentet går Ronny översiktligt igenom manuell kapacitetsmätning.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 88 minuter)

8. Förberedelser inför en manuell stor kapacitetsmätning

I delmomentet lyfter Ronny fram viktiga förberedelser inför att genomföra en kapacitetsmätning.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 88 minuter)

9. Genomförande - Uppgifter för observatörer

I delmomentet ger Ronny tips på vad observatörer bör tänka på vid genomförandet.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 88 minuter)

10. Genomförande - Vad gör arrangörerna under kapacitetsmätningen?

I delmomentet ger Ronny tips på vad arrangörer bör tänka på vid genomförandet.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 88 minuter)

11. Att göra för arrangörer efter mätningen

I delmomentet tar Ronny upp vad arrangörerna behöver göra efter mätningen.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 88 minuter)

12. Visualisering och presentation

I delmomentet går Ronny igenom ett exempel.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 88 minuter)

13. Tillgänglighet, cykeltider och kvalitetsutbyte

I delmomentet visar Ronny hur du kan använda tabellen för att prioritera.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 88 minuter)

14. MTBF, MDT och antal förlorade produkter

I delmomentet förklarar Ronny innebörden av förkortningarna MTBF och MDT.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 88 minuter)

15. Utveckling

I delmomentet ger Ronny ett exempel på hur utvecklingen kan visas i en presentation.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 88 minuter)

16. Kommentarer från observatörer

I delmomentet tar Ronny upp exempel på kommentarer från observatörer.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 88 minuter)

17. Blankett och sammanställningsmall

I delmomentet går Ronny igenom mallarna som finns tillgängliga i extramaterialet.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 88 minuter)

18. Kapacitet- och TAK-mall

I delmomentet går Ronny igenom mallarna som finns tillgängliga i extramaterialet.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 88 minuter)

19. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 88 minuter)

Extramaterial

För att komma åt extramaterialet till denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.


Interagera

För att kunna interagera med utbildaren och andra deltagare i denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.

Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom och visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Faktainsamlingar och kapacitetsmätningar och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Faktainsamlingar och kapacitetsmätningar måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Faktainsamlingar och kapacitetsmätningar 538 1 1100.0 Lägg i varukorg