Ergonomi för telemarketing

Ergonomi för telemarketing

Ergonomi för telemarketing

Ergonomi - Arbetsmiljö - Hälsa - Försäljning | 1 timme och 44 minuter

Motsvarar en ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

I utbildningen Ergonomi för telemarketing får du som är telefonförsäljare lära dig hur du förbättrar din hälsa långsiktigt och minskar kostnader för sjukfrånvaro. Utbildningen går igenom uppbyggnad och funktioner hos muskler, leder, nerver, ligament och skelett, visar effekterna av stress och dålig hållning och vad du kan göra för att förbättra din röst- och sittergonomi.

Ergonomi för telemarketing följer Arbetsmiljöverkets riktlinjer och genom utbildningen får du förbättrad kännedom om anatomi, systematiskt arbetsmiljöarbete och forskning kring ergonomi samt vilka positiva förändringar du kan göra för din hälsa.

Innehåll

  • Kroppens uppbyggnad och funktioner
  • Statiskt muskelarbete
  • Impulskraft
  • Hur stress påverkar kroppen
  • Hur hållning påverkar kroppen
  • Röstergonomi för telemarketing
  • Sittergonomi för telemarketing
  • Krav- och kontrollmodellen
  • Statistik och forskning
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete

Delmoment

0. Introduktion till kursen Ergonomi för telemarketing

Utbildare Daniel Hansson presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 104 minuter)

1. Statistik

I delmomentet går Daniel igenom statistik.

Utbildare: Daniel Hansson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 104 minuter)

2. Forskning och kvalité

I delmomentet går Daniel igenom hur forskningen bedrivs.

Utbildare: Daniel Hansson
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 104 minuter)

3. Anatomi, fysiologi och biomekanik

I delmomentet förklarar Daniel hur muskler, leder, ligament, skelett och nerver fungerar.

Utbildare: Daniel Hansson
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 104 minuter)

4. Statiskt muskelarbete

I delmomentet förklarar Daniel vad som händer vid statiskt muskelarbete.

Utbildare: Daniel Hansson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 104 minuter)

5. LederProva!

I delmomentet går Daniel igenom hur lederna fungerar.

Utbildare: Daniel Hansson
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 104 minuter)

6. Ryggrad och impulskraft

I delmomentet förklarar Daniel hur ryggraden fungerar och vad impulskraft är.

Utbildare: Daniel Hansson
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 104 minuter)

7. Stress

I delmomentet förklarar Daniel hur stress påverkar kroppen.

Utbildare: Daniel Hansson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 104 minuter)

8. Hållning

I delmomentet går Daniel igenom hur hållning påverkar olika delar av kroppen.

Utbildare: Daniel Hansson
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 104 minuter)

9. Specifik forskning och statistik

I delmomentet går utbildaren igenom specifik forskning och statistik för telemarketingbranschen.

Utbildare: Daniel Hansson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 104 minuter)

10. Röstergonomi

I delmomentet går Daniel igenom hur rösten påverkas av ditt arbete som telefonförsäljare och vad du kan göra för att få bättre röstergonomi.

Utbildare: Daniel Hansson
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 104 minuter)

11. Sittergonomi

I delmomentet berör Daniel hur du kan utveckla din sittergonomi för att inte få skador under arbetet.

Utbildare: Daniel Hansson
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 104 minuter)

12. Krav- och kontrollmodellen

Daniel förklarar krav- och kontrollmodellen.

Utbildare: Daniel Hansson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 104 minuter)

13. Introduktion till regler och ansvar

Daniel ger en introduktion till områdena regler och ansvar.

Utbildare: Daniel Hansson
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 104 minuter)

14. Ansvar

I delmomentet går Daniel igenom arbetsmiljöansvar.

Utbildare: Daniel Hansson
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 104 minuter)

15. Systematiskt arbetsmiljöarbete

I delmomentet förklarar Daniel hur systematiskt arbetsmiljöarbete går till.

Utbildare: Daniel Hansson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 104 minuter)

16. Summering av kursen

Utbildaren summerar kursen.

Utbildare: Daniel Hansson
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 104 minuter)

Extramaterial

För att komma åt extramaterialet till denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.


Interagera

För att kunna interagera med utbildaren och andra deltagare i denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.

Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom och visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Ergonomi för telemarketing och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Ergonomi för telemarketing måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Ergonomi för telemarketing 266 1 1800.0 Lägg i varukorg