Ergonomi för personliga assistenter

Ergonomi för personliga assistenter

Ergonomi för personliga assistenter

Hälsa - Ergonomi - Personlig assistans - Vård och omsorg - Arbetsmiljö - LSS | 1 timme och 11 minuter

Motsvarar en ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

I utbildningen Ergonomi för personliga assistenter får du som är personlig assistent lära dig hur du förbättrar din hälsa långsiktigt och minskar kostnader för sjukfrånvaro. Utbildningen går igenom uppbyggnad och funktioner hos muskler, leder, nerver, ligament och skelett, visar effekterna av stress och dålig hållning och vad du kan göra för att förbättra din lyftteknik.

Ergonomi för personliga assistenter följer Arbetsmiljöverkets riktlinjer och genom utbildningen får du förbättrad kännedom om anatomi, systematiskt arbetsmiljöarbete och forskning kring ergonomi samt vilka positiva förändringar du kan göra för din och dina vårdtagares hälsa.

Innehåll

  • Kroppens uppbyggnad och funktioner
  • Hur stress påverkar kroppen
  • Hur hållning påverkar kroppen
  • Lyftteknik för personliga assistenter
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete

Delmoment

0. Introduktion till kursen Ergonomi för personliga assistenter

Utbildare Daniel Hansson presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 71 minuter)

1. Statistik

I delmomentet går Daniel igenom statistik.

Utbildare: Daniel Hansson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 71 minuter)

2. Forskning och kvalité

I delmomentet går Daniel igenom hur forskningen bedrivs.

Utbildare: Daniel Hansson
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 71 minuter)

3. Anatomi, fysiologi och biomekanik

I delmomentet förklarar Daniel hur muskler, leder, ligament, skelett och nerver fungerar.

Utbildare: Daniel Hansson
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 71 minuter)

4. Stress

I delmomentet förklarar Daniel hur stress påverkar kroppen.

Utbildare: Daniel Hansson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 71 minuter)

5. Hållning

I delmomentet går Daniel igenom hur hållning påverkar olika delar av kroppen.

Utbildare: Daniel Hansson
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 71 minuter)

6. Inledning

Daniel ger en inledning till de specifika delmomenten för personliga assistenter.

Utbildare: Daniel Hansson
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 71 minuter)

7. Lyftteknik

I delmomentet instruerar Daniel i lyftteknik.

Utbildare: Daniel Hansson
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 71 minuter)

8. Introduktion till AnsvarProva!

Daniel ger en introduktion till delmomentet om ansvar.

Utbildare: Daniel Hansson
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 71 minuter)

9. Ansvar

I delmomentet går Daniel igenom arbetsmiljöansvar.

Utbildare: Daniel Hansson
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 71 minuter)

10. Systematiskt arbetsmiljöarbete

I delmomentet förklarar Daniel hur systematiskt arbetsmiljöarbete går till.

Utbildare: Daniel Hansson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 71 minuter)

11. Summering av kursen

Utbildaren summerar kursen.

Utbildare: Daniel Hansson
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 71 minuter)

Extramaterial

För att komma åt extramaterialet till denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.


Interagera

För att kunna interagera med utbildaren och andra deltagare i denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.

Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom och visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Ergonomi för personliga assistenter och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Ergonomi för personliga assistenter måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Ergonomi för personliga assistenter 272 1 1800.0 Lägg i varukorg