CSR - Corporate Social Responsibility

CSR - Corporate Social Responsibility

CSR - Corporate Social Responsibility

Miljö - Marknadsföring - Affärsutveckling - CSR | 3 timmar och 5 minuter

Motsvarar en 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Allt fler företag förstår att de behöver arbeta med CSR samtidigt som det finns ett uppdämt behov av att lära sig hur företag skapar ökad lönsamhet genom sitt CSR-arbete. 

Den här utbildningen är lämplig som en grund inom CSR och ger konkreta kunskaper kring hur lönsamhet skapas genom CSR och hur detta effektivt kommuniceras för att tillgodse varumärkesprofilerande önskemål.

Innehåll

  • CSR-arbete i praktiken
  • Framgångsrika exempel
  • Hur företag skapat lönsamhet via CSR
  • Att tänka på när CSR-arbete kommuniceras
  • CSR och affärsutveckling
  • ISO 26 000 och varumärkesprofilering
  • Svenska CSR-värderingar i ett internationellt perspektiv
  • CSR-arbete i andra länder
  • GRI - Standarden för att rapportera hållbarhet

Delmoment

0. Introduktion till kursen CSRProva!

Diplomas utbildningschef presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 185 minuter)

1. Hållbarhet och lönsamhet

I delmomentet kartlägger Per Grankvist hur 160 företag skapat lönsamhet via CSR-arbete. I delmomentet ger han en introduktion till CSR och responerar kring lönsamhet, värderingar och förutfattade meningar avseende CSR.

Utbildare: Per Grankvist
Längd: 28 minuter (Utbildningens totala längd: 185 minuter)

2. Hållbar affärsutveckling

Mattis Bergquists specialitet är att föra samman ekonomi, miljö och etik till en strategisk helhet. I delmomentet föreläser han om vad hållbar utveckling är i praktiken och lär dig vad du behöver tänka på för att skapa en hållbar affärsplan eller en hållbar utvecklingsplan.

Utbildare: Mattis Bergquist
Längd: 50 minuter (Utbildningens totala längd: 185 minuter)

3. Konkreta CSR-exempel

I delmomentet får du lära dig hur företag gjort för att öka sin lönsamhet samtidigt som hållbarheten förbättrats och varumärken stärkts.

Utbildare: Per Grankvist
Längd: 37 minuter (Utbildningens totala längd: 185 minuter)

4. Kommunicerad hållbarhet

I delmomentet utbildar Per dig i om hur företag gör för att framgångsrikt kommunicera ut sitt CSR-arbete och om hur Cause-marketing uppstod. Delmomentet fokuserar på att lära ut hur företag arbetar med storytelling avseende sitt CSR-arbete.

Utbildare: Per Grankvist
Längd: 24 minuter (Utbildningens totala längd: 185 minuter)

5. ISO 26 000 och varumärkesprofilering

ISO 26 000 är den globala standarden för CSR-arbete. Ruth Brännvall var med och tog fram ISO 26 000 och i det sista delmomenter ger hon en föreläsning om standarden, varför den togs fram och lotsar dig förbi de misstag företag ofta gör när de ska implementera nya värden.

Utbildare: Ruth Brännvall
Längd: 43 minuter (Utbildningens totala längd: 185 minuter)

Extramaterial

Det finns inget extramaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.


Interagera

För att kunna interagera med utbildaren och andra deltagare i denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.

Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom och visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen CSR - Corporate Social Responsibility och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen CSR - Corporate Social Responsibility måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
CSR - Corporate Social Responsibility 170 1 1700.0 Lägg i varukorg