Byggarbetsmiljösamordning Grund Bas P och Bas U

Byggarbetsmiljösamordning Grund Bas P och Bas U

Byggarbetsmiljösamordning Grund Bas P och Bas U

Säkerhet - Arbetsmiljö - Förbättringsarbete | 1 timme och 26 minuter

Motsvarar en ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

I enlighet med Arbetsmiljölagen är den som låter uppföra ett byggnads- eller anläggningsarbete alltid skyldig att utse en lämplig arbetsmiljösamordnare under planering och projektering (BAS P) samt under utförandet (BAS U). Den här utbildningen fokuserar på praktisk tillämpning av Arbetsmiljölagen, arbetsmiljöansvar samt rollerna BAS P och BAS U och deras arbetsuppgifter såsom arbetsmiljöplaner, riskanalyser, skyddsronder, samordning och uppföljning.

Efter genomförd utbildning kan du agera BAS i mindre byggprojekt.

Innehåll

 • Arbetsmiljö vid byggnadsarbete
 • Olyckor och tillbud
 • Arbetsmiljöverket
 • Lagar och förordningar
 • Arbetsmiljöföreskrifter
 • Arbetsmiljöplan och riskanalyser
 • Skyddsorganisation och skyddsronder
 • Planering, projektering, samordning, uppföljning
 • Entreprenadformer och ansvar
 • BAS P och BAS U - ansvar och arbetsuppgifter
 • Byggherreansvar
 • Arbetsgivaransvar
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete

Delmoment

0. Introduktion till kursen Byggarbetsmiljösamordning Grund Bas P och Bas U

Utbildare Gert Johansson och Caroline Holmberg presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarnas PowerPoint.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 86 minuter)

1. Arbetsmiljö

I delmomentet går Caroline igenom olika definitioner av arbetsmiljö.

Utbildare: Caroline Holmberg
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 86 minuter)

2. Byggnadsarbete

I delmomentet förklarar Gert vad byggnadsarbete innebär.

Utbildare: Gert Johansson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 86 minuter)

3. Olyckor och statistikProva!

I delmomentet berör Caroline och Gert olyckor och statistik.

Utbildare: Caroline Holmberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 86 minuter)

4. Rapportering av olyckor och tillbud

I delmomentet förklarar Caroline skillnaden mellan olycka och tillbud.

Utbildare: Caroline Holmberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 86 minuter)

5. Arbetsmiljöverkets uppgift och befogenheter

I delmomentet tar Caroline upp vad Arbetsmiljöverket har till uppgift att göra.

Utbildare: Caroline Holmberg
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 86 minuter)

6. Lagar och förordningar

I delmomentet går Gert igenom lagar och förordningar.

Utbildare: Gert Johansson
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 86 minuter)

7. Byggnads- och anläggningsarbete AFS 1999-3 (2014-26)

I delmomentet tar Gert upp föreskriften Byggnads- och anläggningsarbete 1999-3 (2014-26) som styr vad en BAS P och BAS U ska göra.

Utbildare: Gert Johansson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 86 minuter)

8. SAM AFS 2001-1

I delmomentet går Caroline igenom föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete 2001-1.

Utbildare: Caroline Holmberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 86 minuter)

9. Belastningsergonomi AFS 2012-02

I delmomentet behandlar Caroline föreskriften Belastningsergonomi 2012-02.

Utbildare: Caroline Holmberg
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 86 minuter)

10. Arbetsplatsens utformning AFS 2009-02

I delmomentet tar Gert upp föreskriften om Arbetsplatsens utformning 2009-02 som berör BAS P.

Utbildare: Gert Johansson
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 86 minuter)

11. Ställningar AFS 2013-04

I delmomentet går Gert igenom föreskriften om Ställningar 2013-04 som i synnerhet berör BAS U.

Utbildare: Gert Johansson
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 86 minuter)

12. Stegar och arbetsbockar AFS 2004-03

I delmomentet tar Gert upp föreskriften om Stegar och arbetsbockar 2004-03 som berör BAS U.

Utbildare: Gert Johansson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 86 minuter)

13. Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2014-43

I delmomentet behandlar Gert föreskriften om Kemiska arbetsmiljörisker 2014-43.

Utbildare: Gert Johansson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 86 minuter)

14. Asbest AFS 2006-01

I delmomentet behandlar Gert föreskriften om Asbest 2006-01.

Utbildare: Gert Johansson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 86 minuter)

15. Maskiner och andra tekniska anordningar AFS 2008-3

I delmomentet går Gert igenom föreskriften om Maskiner och andra tekniska anordningar 2008-3.

Utbildare: Gert Johansson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 86 minuter)

16. Användning av lyftanordningar och lyftredskap AFS 2006-6

I delmomentet berättar Gert om föreskriften Användning av lyftanordningar och lyftredskap 2006-6.

Utbildare: Gert Johansson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 86 minuter)

17. Användning av arbetsutrustning AFS 2006-4

I delmomentet visar Gert föreskriften Användning av arbetsutrustning 2006-4.

Utbildare: Gert Johansson
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 86 minuter)

18. Buller AFS 2005-16 och Vibrationer AFS 2005-15

I delmomentet behandlar Gert föreskrifterna Buller 2005-16 och Vibrationer 2005-15 som berör både BAS P och BAS U.

Utbildare: Gert Johansson
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 86 minuter)

19. Kvarts AFS 2015-2

I delmomentet tar Gert upp farorna med kvartsdamm i föreskriften Kvarts 2015-2.

Utbildare: Gert Johansson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 86 minuter)

20. Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015-4

I delmomentet berör Gert föreskriften om Organisatorisk och social arbetsmiljö 2015-4.

Utbildare: Gert Johansson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 86 minuter)

21. Arbetsmiljöplan

I delmomentet förklarar Caroline vad en arbetsmiljöplan ska innehålla, vem som ska upprätta den och när planen behöver upprättas.

Utbildare: Caroline Holmberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 86 minuter)

22. Inventering, bedömning och analys av risker

I delmomentet berör Caroline riskhantering.

Utbildare: Caroline Holmberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 86 minuter)

23. Entreprenadformer och avtal

I delmomentet behandlar Gert entreprenadformer och avtal.

Utbildare: Gert Johansson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 86 minuter)

24. Byggherrens ansvar

I delmomentet tar Gert upp byggherrens ansvar.

Utbildare: Gert Johansson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 86 minuter)

25. BAS P:s ansvar

I delmomentet tar Gert upp BAS P:s ansvar.

Utbildare: Gert Johansson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 86 minuter)

26. BAS U:s ansvar

I delmomentet tar Gert upp BAS U:s ansvar.

Utbildare: Gert Johansson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 86 minuter)

27. Arbetsgivarens ansvar

I delmomentet tar Gert upp arbetsgivarens ansvar.

Utbildare: Gert Johansson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 86 minuter)

28. Entreprenörens och arbetstagarens ansvar

I delmomentet tar Gert upp entreprenörens och arbetstagarens ansvar.

Utbildare: Gert Johansson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 86 minuter)

29. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar Gert kursen.

Utbildare: Gert Johansson
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 86 minuter)

Extramaterial

För att komma åt extramaterialet till denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.


Interagera

För att kunna interagera med utbildaren och andra deltagare i denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.

Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom och visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Byggarbetsmiljösamordning Grund Bas P och Bas U och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Byggarbetsmiljösamordning Grund Bas P och Bas U måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Byggarbetsmiljösamordning Grund Bas P och Bas U 675 1 2150.0 Lägg i varukorg