Att säkerställa rätt betygssättning och elevinformation

Att säkerställa rätt betygssättning och elevinformation

Att säkerställa rätt betygssättning och elevinformation

Skola | 1 timme och 55 minuter

Motsvarar en 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Att säkerställa rätt betygssättning och elevinformation är en utbildning som vänder sig till skolpersonal. Utbildningen berör betygssättningsprocessen och klargör termer som validitet, indikatorer, kunskapsomdömen samt summativ och formativ bedömning.

Genom utbildningen får du ta del av olika kunskapsmatriser, exempel på planeringsarbete för att sätta rätt omdömen och betyg, förmedlande av information för att säkerställa att eleverna förstår vad som förväntas av dem samt vad Skolverkets allmänna råd kring betygssättning innebär i praktiken.

Innehåll

  • Betygssättningsprocessen
  • Rättssäkerhet
  • Kunskapskrav
  • Kunskapsomdömen
  • Indikatorer
  • Planeringsarbete och elevinformation
  • Sammanvägningar
  • Formativa och summativa bedömningar
  • Att skapa dialog med eleverna
  • Skolverkets allmänna råd

Delmoment

1. Rättssäkerhet och validitet

Utbildare Per Måhl presenterar kursens innehåll och upplägg. Därefter går han igenom rättssäkerhet och termen validitet.

Utbildare: Per Måhl
Längd: 15 minuter (Utbildningens totala längd: 115 minuter)

2. Två kunskapsmatriser med kommentarer del 1 - Motor- och röjmotorsåg

I delmomentet lyfter Per fram kunskapskrav utifrån olika kunskapsmatriser.

Utbildare: Per Måhl
Längd: 16 minuter (Utbildningens totala längd: 115 minuter)

3. Två kunskapsmatriser med kommentarer del 2 - Husbyggnad 1 och 2

I delmomentet lyfter Per fram kunskapskrav utifrån olika kunskapsmatriser.

Utbildare: Per Måhl
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 115 minuter)

4. Rättssäkerhet och indikatorer

I delmomentet förklarar Per användningen av termen indikatorer och betygssättningsprocessen.

Utbildare: Per Måhl
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 115 minuter)

5. Rättssäkerhet och kunskapsomdömenProva!

I delmomentet klargör Per termen kunskapsomdömen.

Utbildare: Per Måhl
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 115 minuter)

6. Planering och elevinformation del 1

I delmomentet tar Per upp planering och elevinformation.

Utbildare: Per Måhl
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 115 minuter)

7. Planering och elevinformation del 2

I delmomentet fortsätter Per att gå igenom planering och elevinformation.

Utbildare: Per Måhl
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 115 minuter)

8. Planering och elevinformation del 3

I delmomentet visar Per ett exempel på en övningsuppgift som elever kan genomföra och förklarar hur lärare kan bedöma den.

Utbildare: Per Måhl
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 115 minuter)

9. Planeringar med kommentarer om indikatorer

I delmomentet delar Per med sig av två exempel på planering.

Utbildare: Per Måhl
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 115 minuter)

10. Skolverkets allmänna råd

I delmomentet går Per igenom Skolverkets allmänna råd.

Utbildare: Per Måhl
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 115 minuter)

11. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Per Måhl
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 115 minuter)

Extramaterial

Det finns inget extramaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.


Interagera

För att kunna interagera med utbildaren och andra deltagare i denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.

Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom och visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Att säkerställa rätt betygssättning och elevinformation och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Att säkerställa rätt betygssättning och elevinformation måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Att säkerställa rätt betygssättning och elevinformation 615 1 1200.0 Lägg i varukorg