Alkohol & Droger - Om dig och din omgivning

Alkohol & Droger - Om dig och din omgivning

Alkohol & Droger - Om dig och din omgivning

Medarbetarskap - Arbetsmiljö - Säkerhet - Hälsa - Förändring | 29 minuter

Motsvarar en 2 timmar lärarledd utbildning

Beskrivning

Den här utbildningen riktar sig till medarbetare som vill lära sig om hur alkohol- och drogproblematik utvecklas, hur arbetsplatsen påverkas, vilka tecken och signaler som finns och vad du kan göra vid oro för egen eller andras del.

Utbildningen behandlar värderingar och attityder, förklarar begrepp, bakomliggande orsaker och förändringar som sker i hjärnan samt hur utvecklingen av sjukdomsförloppet ser ut och vilka konsekvenser det medför.

Vidare går utbildningen in på medberoende, vad som vanligtvis hindrar en från att agera och hur du framgångsrikt hanterar problematik med alkohol, droger, läkemedel och spel.

Innehåll

 • Att förstå problemet och dess omfattning
 • Svårigheter med att identifiera problemet
 • Värderingar och attityder
 • Begrepp och bakomliggande orsaker
 • Utvecklingen av sjukdomsförloppet
 • Konsekvenser på arbetsplatsen
 • Att identifiera signaler
 • Tillvägagångssätt för att hantera beroendeproblematik
 • Hinder för att agera
 • Nyckelfaktorer för att hantera problemet framgångsrikt
 • Medberoende

Delmoment

0. Introduktion till kursen Alkohol & Droger - Om dig och din omgivning

Utbildarna Magnus Johansson och Emma Gustavsson presenterar kursens innehåll och upplägg samt går in på problemets storlek.

Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 29 minuter)

1. Hur utvecklar man problem? Vi reder ut begreppen

I delmomentet förklarar Emma begrepp och bakomliggande orsaker till utveckling av beroendeproblematik.

Utbildare: Emma Gustavsson
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 29 minuter)

2. Signaler

I delmomentet förklarar Magnus skillnaderna mellan olika sorters signaler.

Utbildare: Magnus Johansson
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 29 minuter)

3. MedberoendeProva!

I delmomentet förklarar Emma vilka svårigheter det innebär att vara medberoende och vad som hindrar kollegor från att agera på signaler som de har uppfattat.

Utbildare: Emma Gustavsson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 29 minuter)

4. Konsekvenser

I delmomentet går Magnus och Emma igenom konsekvenser av att det finns en beroendeproblematik på arbetsplatsen och visar på nyckelfaktorer för att framgångsrikt hantera problematiken.

Utbildare: Magnus Johansson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 29 minuter)

Extramaterial

Det finns inget extramaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.


Interagera

För att kunna interagera med utbildaren och andra deltagare i denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.

Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom och visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Alkohol & Droger - Om dig och din omgivning och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Alkohol & Droger - Om dig och din omgivning måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Alkohol & Droger - Om dig och din omgivning 270 1 900.0 Lägg i varukorg