Alkohol & Droger - Identifiera och agera

Alkohol & Droger - Identifiera och agera

Alkohol & Droger - Identifiera och agera

Hälsa - Förändring - Arbetsmiljö - Säkerhet - Ledarskap | 1 timme och 7 minuter

Motsvarar en ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Den här utbildningen riktar sig till chefer som vill lära sig att förstå, identifiera och hantera beroendeproblematik på arbetsplatsen. Utbildningen behandlar värderingar och attityder, förklarar begrepp, bakomliggande orsaker och förändringar som sker i hjärnan samt hur utvecklingen av sjukdomsförloppet ser ut och vilka konsekvenser det medför. Vidare går utbildningen in på hur man identifierar olika sorters signaler, vad som vanligtvis hindrar en från att agera och hur man framgångsrikt hanterar problematik med alkohol, droger, läkemedel och spel.

Innehåll

  • Att förstå problemet och dess omfattning
  • Svårigheter med att identifiera problemet
  • Värderingar och attityder
  • Begrepp och bakomliggande orsaker
  • Utvecklingen av sjukdomsförloppet
  • Konsekvenser på arbetsplatsen och hur det påverkar chefer och medarbetare
  • Att identifiera signaler
  • Tillvägagångssätt för att hantera beroendeproblematik
  • Hinder för att agera
  • Nyckelfaktorer för att hantera problemet framgångsrikt

Delmoment

0. Introduktion till kursen Alkohol & Droger - identifiera och agera

Utbildarna Magnus Johansson och Emma Gustavsson presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 67 minuter)

1. Problemets storlek

I delmomentet förklarar Magnus bakgrund, förändringar och värderingar kring hur man vanligtvis ser på och hanterar problematik med alkohol, droger, läkemedel och spel. Han belyser svårigheterna med att definiera problemet hos sig själv eller någon annan och hur man ofta försöker bota något annat än det verkliga problemet.

Utbildare: Magnus Johansson
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 67 minuter)

2. Bruk, riskbruk, missbruk - vi reder ut begreppen

I delmomentet förklarar Emma begrepp och bakomliggande orsaker till utveckling av beroendeproblematik.

Utbildare: Emma Gustavsson
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 67 minuter)

3. Sjukdomsförloppet och konsekvenser på arbetsplatsenProva!

I delmomentet går Emma och Magnus igenom utvecklingen av beroendeförloppet, konsekvenserna på arbetsplatsen och aspekterna kring hur man som chef eller kollega berörs av problematiken.

Utbildare: Emma Gustavsson
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 67 minuter)

4. Identifiera signaler

I delmomentet förklarar Emma skillnaderna mellan olika sorters signaler.

Utbildare: Emma Gustavsson
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 67 minuter)

5. Hinder för agerande, varför väntar vi så länge?

I delmomentet förklarar Magnus vilka svårigheter som hindrar chefer från att agera på signaler som de har uppfattat.

Utbildare: Magnus Johansson
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 67 minuter)

6. Nyckelfaktorer till framgång

I det avslutande delmomentet går Magnus och Emma igenom nyckelfaktorer för att framgångsrikt hantera problematiken.

Utbildare: Magnus Johansson
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 67 minuter)

Extramaterial

Det finns inget extramaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.


Interagera

För att kunna interagera med utbildaren och andra deltagare i denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.

Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom och visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Alkohol & Droger - Identifiera och agera och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Alkohol & Droger - Identifiera och agera måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Alkohol & Droger - Identifiera och agera 240 1 2700.0 Lägg i varukorg