Affärsutveckling

Affärsutveckling

Affärsutveckling

Projekt - Affärsutveckling | 2 timmar och 23 minuter

Motsvarar en 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Att ta en tanke till ett färdigt erbjudande som marknaden efterfrågar är en lång process. I utbildningen Affärsutveckling får du lära dig att ta reda på vad marknaden efterfrågar, hur du skapar ett erbjudande som marknaden önskar och hur du strukturerar och genomför processen. Efter genomförd utbildning ska du själv kunna driva utvecklingsprojekt och förstå hur du ska förhålla dig till övrig intern verksamhet.

Utbildningen är bred och kombinerar kunskaper som stödjer affärsutvecklingsprojektet med kunskaper om hur en affärsmodell bör se ut för att bli lönsam, hur du lär dig att förstå vad marknaden behöver och hur du analyserar nyckeltal.

Utbildningen passar dig som paketerar erbjudanden, är verksam inom affärsutveckling eller dig som är i ledande befattning och vars beslut påverkar marknadsaktiviteter. Utbildningen ger även en snabb djupdykning i att förstå ett företags innersta funktionalitet och lämpar sig därför till alla som vill öka sin verksamhetsförståelse.

Innehåll

 • Fastställ affärsutvecklingsprocessens mål
 • Strukturera projektet strategiskt
 • Olika metod för olika erbjudanden och marknadsstrategier
 • Projektledning och internpolitik
 • Erbjudanden som passar er affärsmodell
 • Lär dig förstå marknadens behov
 • Lär dig analysera marknadens respons på ditt erbjudande
 • Positionera ett erbjudande för hög efterfrågan
 • Agil resurssnål affärsutveckling
 • Fallgropar vid affärsutveckling som bör undvikas
 • Utvärdera projektet på rätt sätt

Delmoment

1. Vad präglar en bra affärsmodell?

I det inledande delmomentet får du lära dig vad som präglar en bra affärsmodell och vad som verkligen skapar lönsamhet i en verksamhet. Kunskaperna är ämnesövergripande och ger en mycket god grund. Att förstå affärsmodellernas bakomliggande spelplan är viktigt vid all form av affärsutveckling och beslutsfattande.

Utbildare: Niclas Mårdfelt
Längd: 25 minuter (Utbildningens totala längd: 143 minuter)

2. Affärsutvecklingsprojektets målProva!

I delmomentet delar Henrik Bergqvist med sig av tio sanningar om affärsutveckling. Du får lära dig om projektets grunder och hur affärsutvecklingsprojektet förhåller sig till ordinarie verksamhet. Du får även lära dig att strukturera upp projektet.

Utbildare: Henrik Bergqvist
Längd: 19 minuter (Utbildningens totala längd: 143 minuter)

3. Internpolitik och faktasökande

I det här delmomentet fortsätter Henrik att utbilda dig i tio viktiga lärdomar om affärsutveckling. Du får lära dig hur du jobbar rent praktiskt med affärsutvecklingsprojektet och finner den fakta du söker, hur du hanterar internpolitiska utmaningar samt hur du tydligare når dina mål.

Utbildare: Henrik Bergqvist
Längd: 23 minuter (Utbildningens totala längd: 143 minuter)

4. Lansera något nytt framgångsrikt

Det tredje och avslutande av Henriks tre delmoment om affärsutveckling fokuserar på affärsutvecklingsprojektets genomförande. Du får lära dig varför många misslyckas med att lansera något nytt och hur du bör välja marknadsstrategi beroende på vad du har för erbjudande.

Utbildare: Henrik Bergqvist
Längd: 15 minuter (Utbildningens totala längd: 143 minuter)

5. Exceptionell tillväxt

I det här delmomentet utbildar Thomas Ahrens dig i vad som prägar företag som skapar exceptionell långsikt tillväxt. Genom att styra affärsutvecklingsprocessen till att beakta de faktorer som marknaden uppskattar finns goda förutsättningar för att utvecklingsprojektet blir extra lönsamt.

Utbildare: Thomas Ahrens
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 143 minuter)

6. Agil resurssnål affärsutveckling

I delmomentet utbildar Gustaf Josefsson dig i LEAN startup, som möjliggör resurssnålt och agilt lanserande av något nytt på marknaden.

Utbildare: Gustaf Josefsson
Längd: 19 minuter (Utbildningens totala längd: 143 minuter)

7. Analys av nyckeltal

Jörgen Gustavsson lär dig att analysera nyckeltal, vilket kommer resultera i att du mer tidseffektivt kommer lyckas träffa rätt i ditt affärsutvecklingsprojekt. Utbildaren delar med sig av erfarenheter kring att analysera förbättringar och tydliggör den fakta som många har svårt att utläsa i siffror, en ovärderlig kunskap för att bedöma, förbättra och styra processer.

Utbildare: Jörgen Gustavsson
Längd: 17 minuter (Utbildningens totala längd: 143 minuter)

8. Bedöma, förbättra och styra processer

I det avslutande delmomentet delar Jörgen med sig av kunskaper om hur affärsutvecklingsprojektet blir mer framgångsrikt. Genom att förstå nyckeltal kommer din förmåga att utvärdera, analysera och styra processer att förbättras. Utbildaren lär dig att undvika fallgropar och visar att det finns bättre metoder att använda sig av.

Utbildare: Jörgen Gustavsson
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 143 minuter)

Extramaterial

För att komma åt extramaterialet till denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.


Interagera

För att kunna interagera med utbildaren och andra deltagare i denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.

Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom och visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Affärsutveckling och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Affärsutveckling måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Affärsutveckling 150 1 1700.0 Lägg i varukorg