Affärsplanering för KAM

Affärsplanering för KAM

Affärsplanering för KAM

Kundvård - Affärsutveckling - Försäljning | 54 minuter

Motsvarar en ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Affärsplanering för KAM ger oss empirisk kunskap om hur flera olika företag arbetat för att öka sin omsättning via KAM med över 500 %. Utbildningens bas består av kunskaper från framgångsrika svenska KAM tillsammans med internationell forskning kring varför vissa företag lyckas bättre med sitt KAM-arbete än andra.

Utbildningen ger strategier och metoder för att KAM ska bli mer framgångsrika. Innehållet spänner över risker och utmaningar som KAM behöver övervinna och hur KAM kan arbeta för att få sitta ner med kundens VD och diskutera hur kunden kan börja handla mer av er som leverantör. Utbildningen ger även insikter om hur KAM behöver arbeta internt och ute hos kund i olika typer av KAM-förfaranden och kundtyper.

Innehåll

 • Strategier för att kraftigt öka KAM-försäljningen
 • Vikten av att ständigt finnas nära kundens medvetande
 • Skillnaden på vad en KAM ska göra och på vad en vanlig säljare ska göra
 • KAMs affärsplan
 • Nulägesanalysen som verktyg för att förstå kunden bättre
 • Prata affärer med kunden på ett nytt sätt
 • Hinder som kan hindra en KAM från att lyckas
 • Olika KAM-strategier är lämpliga mot olika typer av kunder
 • Vision och mission i KAM-arbetet
 • Aktiviteter som krävs för att KAM arbetet ska lyckas
 • Förändringsbehov som kan vara aktuella för att kraftigt öka omsättningen via KAM
 • Metoder för att kunna knyta rätt beslutsfattare till sig hos kund

Delmoment

0. Introduktion till kursen Affärsplanering för KAMProva!

Diplomas utbildningschef Niclas Mårdfelt presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 54 minuter)

1. Framgångsrikt KAM-arbete

I det här delmomentet lär Björn Strid dig skillnaden mellan hur storkundssäljare och Key Account Manager som verkar mot stora företag arbetar. Utbildaren har själv rönt stor framgång som KAM-säljare och delar med sig av erfarenheter kring hur KAM-arbetet kraftigt kan öka din omsättning.

Utbildare: Björn Strid
Längd: 17 minuter (Utbildningens totala längd: 54 minuter)

2. Affärsplanering för KAM - Del 1

I det här delmomentet utbildar Henrik Mannerstråle dig i att en Key Account Manager behöver en affärsplan och ger dig metoder och strategier för att utveckla KAM-affärer. Delmomentet innehåller även en genomgång av vad forskning visat vara KAM Best Practices.

Utbildare: Henrik Mannerstråle
Längd: 19 minuter (Utbildningens totala längd: 54 minuter)

3. Affärsplanering för KAM - Del 2

I delmomentet fortsätter Henrik Mannerstråle utbilda dig i framgångsrikt KAM-arbete och förtydligar det faktum att en KAM ska göra det lätt för kunden att köpa. Kursen avrundas med många tips och råd som eliminerar hinder för att ditt KAM-arbete ska kunna förbättras.

Utbildare: Henrik Mannerstråle
Längd: 16 minuter (Utbildningens totala längd: 54 minuter)

Extramaterial

Det finns inget extramaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.


Interagera

För att kunna interagera med utbildaren och andra deltagare i denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.

Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom och visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Affärsplanering för KAM och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Affärsplanering för KAM måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Affärsplanering för KAM 167 1 2100.0 Lägg i varukorg