Affärsengelska - Grundkurs

Affärsengelska - Grundkurs

Affärsengelska - Grundkurs

Kommunikation - Språk | 2 timmar och 16 minuter

Motsvarar en 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Affärsengelska – Grundkurs riktar sig till dig som använder engelska i ditt yrke. Utbildningen är lämplig både för dig som vill förbättra dina språkkunskaper och för dig som vill känna dig säkrare i dina internationella kontakter genom ökad medvetenhet om kulturella skillnader i bemötande, mötesstruktur och interaktion med människor. Under utbildningen får du tillgång till egna övningar och extramaterial att jobba vidare med.

Affärsengelska – Grundkurs genomförs på engelska.

Innehåll

 • Koden i affärsengelska
 • Att använda din engelska radar
 • Fokus och flyt
 • Förberedelser och kommunikationsvalsen
 • Att expandera ordförrådet
 • Vänner, falska vänner och svengelska
 • Sociala situationer och minglande
 • Small talk - som en tennismatch
 • Att lära genom att lyssna
 • Diktamen
 • Att lära genom att läsa
 • Att lära genom att skriva
 • Telefonengelska och användbara fraser
 • Möteskultur och kulturella skillnader
 • Att avbryta på ett artigt sätt - går det?
 • Icke-verbal kommunikation
 • Att ge presentationer på engelska
 • Att arbeta internationellt

Delmoment

0. Introduction

Allie Edwardsson welcomes you to the course.

Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 136 minuter)

1. Cracking the Code of Business English

Allie tells you about the different parts of the business english code.

Utbildare: Allie Edwardsson
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 136 minuter)

2. Switch on Your English Radar

Allie explains the meaning of switch on your english radar.

Utbildare: Allie Edwardsson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 136 minuter)

3. Developing Spoken Fluency

Allie helps you to start with the right focus.

Utbildare: Allie Edwardsson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 136 minuter)

4. Preparation

Allie tells you about The Communication Waltz.

Utbildare: Allie Edwardsson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 136 minuter)

5. Developing Vocabulary

Allie learns you how to increase your vocabulary.

Utbildare: Allie Edwardsson
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 136 minuter)

6. False Friends and SwenglishProva!

Allie explains the meaning of friends, false friends and Swenglish.

Utbildare: Allie Edwardsson
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 136 minuter)

7. Social Business - Mingling and Networking

Allie gives you advices on what to talk about and what to avoid in a mingling situation.

Utbildare: Allie Edwardsson
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 136 minuter)

8. Small talk tennis

Allie gives you the key to small talk tennis.

Utbildare: Allie Edwardsson
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 136 minuter)

9. Listening skills

Allie learns you to developing your listening skills.

Utbildare: Allie Edwardsson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 136 minuter)

10. Dictation

Allie gives you exercises in dictation.

Utbildare: Allie Edwardsson
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 136 minuter)

11. Reading skills

Allie gives you advices to improve your reading skills.

Utbildare: Allie Edwardsson
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 136 minuter)

12. Writing tips

Allie gives you advices to improve your writing skills.

Utbildare: Allie Edwardsson
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 136 minuter)

13. Telephone tips

Allie gives you advices to improve your telephone conversation skills.

Utbildare: Allie Edwardsson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 136 minuter)

14. Meetings

Allie talks about different countries ways of communication and how to interrupt in a polite way.

Utbildare: Allie Edwardsson
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 136 minuter)

15. Non-verbal communication

Allie tells you about the importance of body language, eye contact and your voice.

Utbildare: Allie Edwardsson
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 136 minuter)

16. Presentations in English

Allie gives you advices on how to be prepared for presentations.

Utbildare: Allie Edwardsson
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 136 minuter)

17. Working Internationally

Allie tells you what to think about if you're about to working internationally.

Utbildare: Allie Edwardsson
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 136 minuter)

18. Summary

Allie sums up the course.

Utbildare: Allie Edwardsson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 136 minuter)

Extramaterial

För att komma åt extramaterialet till denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.


Interagera

För att kunna interagera med utbildaren och andra deltagare i denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.

Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom och visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Affärsengelska - Grundkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Affärsengelska - Grundkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Affärsengelska - Grundkurs 476 1 2600.0 Lägg i varukorg