Workshopledning

Workshopledning

Examination: Genomföra, styra och leda workshops


Fråga 1 - Vilka knep finns för att engagera och stimulera en grupp i en workshop?

Fler än ett alternativ är rätt.

Fråga 2 - Om du skulle beskriva vilka delar som skapar en röd tråd, vilka punkter skulle den innehålla?

Endast ett alternativ är rätt.

Workshopledning

Förändring - Ledarskap | 1 timme och 13 minuter

Motsvarar en halvdags lärarledd utbildning

Beskrivning

Workshopledning handlar om hur du som workshopledare på ett lustfyllt, operativt och strukturerat sätt styr och leder grupper och individer i en workshop. Utbildningen omfattar hur du skapar engagemang och hur du får ut det resultat som du och din beställare förväntar sig att du ska nå med din workshop. Med en effektiv sammansättning av grupp och en positiv, tydlig styrning vet vi att man kan nå fantastiska förankrade resultat på kort tid.

Innehåll

  • Workshop för förankring och som kommunikationsmetod
  • Hur en workshop förbereds
  • Genomför och styr en workshop
  • Följa upp och dokumentera workshops
  • Workshop och processkartor
  • Skapa engagemang och delaktighet
  • Skapa förändring, förankring och verksamhet via workshops

Delmoment

0. Introduktion till kursen Workshopledning

Utbildare Anders Lindh presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 73 minuter)

1. Förbereda dig själv och deltagarna på workshops

Delkursen går igenom hur man praktiskt och framgångsrikt förbereder sig själv och deltagarna inför en workshop.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 30 minuter (Utbildningens totala längd: 73 minuter)

2. Genomföra, styra och leda workshopsProva!

I detta avsnitt ges praktiska tips kring hur du genomför en workshop för att nå det syfte du önskar. Du får lära dig skapa en röd tråd och trygghet hos deltagarna kring vad ni ska göra. 

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 24 minuter (Utbildningens totala längd: 73 minuter)

3. Följa upp och dokumentera workshops

I utbildningens sista del behandlas hur man får ut maximalt ur en workshop genom att dokumentera och följa upp arbetet på rätt sätt. 

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 73 minuter)

4. Summering av kurs

Anders Lindh summerar utbildningen och ger några sista praktiska tips inför dina framtida workshops.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 73 minuter)

Extramaterial

För att komma åt extramaterialet till denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.

Anteckningar

För att kunna spara dina antecknar till denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.


Interagera

För att kunna interagera med utbildaren och andra deltagare i denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.

Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom och bevisar att du kan kunskaperna.Samtliga priser är angivna exklusive moms.

Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Workshopledning och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Workshopledning måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Workshopledning 27 1 2100 Lägg i varukorg

Kontakt

Köphjälp