Risk- och kontinuitetshantering i praktiken

Risk- och kontinuitetshantering i praktiken

Examination: Analysera verksamheten utifrån kundnytta


Fråga 1 - När vi identifierar kundnytta, vad innefattas då?

Fler än ett alternativ är rätt.

Fråga 2 - Vad blir de djupare effekterna av att analysera verksamheten?

Endast ett alternativ är rätt.

Fråga 3 - När vi identifierar verksamhetsnytta, vad innefattas då?

Fler än ett alternativ är rätt.

Risk- och kontinuitetshantering i praktiken

Effektivitet - Förbättringsarbete - Organisation - Säkerhet | 1 timme och 29 minuter

Motsvarar en halvdags lärarledd utbildning

Beskrivning

Utbildningen riktar sig till dig som vill lära dig att använda risk- och kontinuitetshantering i praktiken. Utbildningen är ett bra hjälpmedel för dig som arbetar i en verksamhet där krav på att följa ISO 2700 finns. Verktygen i risk- och kontinuitetshantering ger dig metodik för att ta fram riktlinjer för hur risker och hot kan kartläggas och hanteras på ett systematiskt sätt. Du lär dig att leda, driva och förankra risk- och kontinuitetshantering utifrån helheten med syftet att säkerställa en störningsfri verksamhet.

Upplägget blandar teori med praktiska övningar och bjuder på exempel från verkligheten, hur metodiken realiserats i de verksamheter som utbildarna själva arbetat i. Därmed får du konkreta exempel på hur just du enkelt kan använda metoden i din verksamhet. Efter genomförd utbildning har du metodik och verktyg för att planera, genomföra, följa upp och förbättra arbetet med risk- och kontinuitetshantering. Med den strategiska nyckelknippan till hjälp har du en konkret handlingsplan för att gå från teori till praktik.

Omdömen från Rädda Barnen:

Efter all den tid jag lagt ner på att söka rätt kurs med rätt innehåll så kan jag varmt rekommendera kursen med det konkreta innehållet!

En rolig och varierande kurs med många olika kanaler som barnbilder, filmer, Einstein, levande exempel och övningar från verkliga case.

Innehåll

 • Checklista över systematiskt arbetssätt
 • Effekterna av kontinuitetshantering
 • Helhetsperspektiv
 • Samspel mellan struktur och kultur
 • Framgångsfaktorer
 • Den strategiska nyckelknippan och genvägen till ett förankrat arbetssätt
 • Identifiera kund- och verksamhetsnytta
 • Identifiera kritiska aktiviteter och resurser
 • Riskanalys och riskbedömning
 • Kontinuitetsplanering
 • Att genomföra, följa upp och förbättra

Delmoment

1. Kontinuitetshantering - ett systematiskt arbetssätt

Utbildare Maria Vidmo och Cilla Byström presenterar kursens innehåll, upplägg och bakgrund. De går igenom kärnan i kontinuitetshantering, en checklista över hur du arbetar systematiskt för att uppnå en störningsfri verksamhet samt effekterna av att arbeta med kontinuitetshantering.

Utbildare: Cilla Byström
Längd: 15 minuter (Utbildningens totala längd: 89 minuter)

2. Nycklar och framgångsfaktorer

I delmomentet får du lära dig om kontinuitetshantering utifrån ett helhetsperspektiv, samspel mellan struktur och kultur, framgångsfaktorer som stöd för att åstadkomma resultat i praktiken samt hur du låser upp genvägen till ett förankrat arbetssätt med hjälp av den strategiska nyckelknippan.

Utbildare: Maria Vidmo
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 89 minuter)

3. Analysera verksamheten utifrån kundnyttaProva!

I delmomentet får du lära dig hur du identifierar kund- och verksamhetsnytta, om kund- och verksamhetsnytta som utgångspunkt för risk- och kontinuitetsarbete, hur du klargör övergripande krav på kontinuitet för kund och verksamhet samt hur du identifierar kritiska aktiviteter och resurser för att säkra kritiska leveranser.

Utbildare: Cilla Byström
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 89 minuter)

4. Att göra en riskanalys

I delmomentet får du lära dig om arbetssätt för att göra en riskanalys på relevant nivå för din organisation, hur du bedömer risker utifrån olika perspektiv samt angreppssätt för att enas om riskvärdering och hur du fattar gemensamma beslut utifrån riskanalys och säkrar delaktighet i arbetet.

Utbildare: Cilla Byström
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 89 minuter)

5. Ta fram en kontinuitetsplan

I delmomentet får du lära dig om kärnan i kontinuitetsplanering, hur du identifierar relevanta åtgärder med redundans för ändamålet samt hur du skapar en kontinuitetsplan utifrån vad som är kritiskt för kund och verksamhet.

Utbildare: Maria Vidmo
Längd: 18 minuter (Utbildningens totala längd: 89 minuter)

6. Kontinuitet - att genomföra, följa upp och förbättra

I det avslutande delmomentet får du lära dig om förutsättningarna för att implementera arbetet med risk- och kontinuitetshantering i praktiken, hur du arbetar med visuell planering och frågebatteri som stöd för att analysera, följa upp och förbättra planen löpande samt att ta hänsyn till nya omständigheter och omsätter nya kunskaper som medel för att åstadkomma en störningsfri verksamhet.

Utbildare: Maria Vidmo
Längd: 19 minuter (Utbildningens totala längd: 89 minuter)

Extramaterial

För att komma åt extramaterialet till denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.

Anteckningar

För att kunna spara dina antecknar till denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.


Interagera

För att kunna interagera med utbildaren och andra deltagare i denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.

Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom och bevisar att du kan kunskaperna.Samtliga priser är angivna exklusive moms.

Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Risk- och kontinuitetshantering i praktiken och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Risk- och kontinuitetshantering i praktiken måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Risk- och kontinuitetshantering i praktiken 183 1 2500 Lägg i varukorg

Kontakt

Köphjälp