Motiverande samtal

Motiverande samtal

Examination: Sluta sopa konflikter under mattan


Fråga 1 - Vilka verktyg kan du använda dig av för att vara tydligare?

Endast ett alternativ är rätt.

Fråga 2 - Hur många procent av chefer säger sig inte ägna tid veckovis åt konflikthantering?

Endast ett alternativ är rätt.

Fråga 3 - Hur kan du som chef göra för att få en medarbetare att ändra på sig?

Endast ett alternativ är rätt.

Fråga 4 - Vad är viktigast för ledaren att tänka på avseende att slippa konflikter?

Endast ett alternativ är rätt.

Fråga 5 - Hur kan du förmedla feedback med omtanke till någon du egentligen är irriterad på?

Endast ett alternativ är rätt.

Motiverande samtal

Kommunikation - Ledarskap | 3 timmar och 5 minuter

Motsvarar en heldags lärarledd utbildning

Beskrivning

Alla chefer måste förr eller senare ta tag i svåra samtal för att undvika att onödiga konflikter uppstår. Chefen måste vara lyhörd och ta itu med problemen i tid. Konflikter kan via samtal förebyggas och om de trots allt uppstår finns möjligheter att hantera dem på ett klokt och konstruktivt sätt.

Utbildningen ger verktyg att hantera obekväma dialoger och till att proaktivt ge feedback som förbättrar samtalsklimat, engagemang och förbättringsvilja. Du får lära dig att föra konstruktiva dialoger och att leda de olika typer av svåra samtal som en chef ofta måste ta och får förståelse för olika kommunikationsstilar och metoder som fungerar. Utbildningen innehåller många praktiska råd från chefer och konflikthanterare som hanterat många svåra samtal.

Innehåll

 • Chefens roll avseende att hantera konflikter
 • Svåra samtal och konfrontationer i dialoger
 • Konstruktiva samtal
 • Att arbeta med feedback framgångsrikt
 • Verktyg för återkoppling och feedback
 • Vänd svåra samtal till lärosamtal
 • Verktyg för att motivera medarbetare till förändring
 • Att förebygga konflikter genom dialog
 • Att leda samtal om svåra frågor
 • Hantera samarbetsproblem på ett konstruktivt sätt
 • Hantera gap mellan chefs och medarbetares syn på medarbetarens prestation
 • Verktyg för att skatta medarbetares arbetsinsatser
 • Olika beteende- och kommunikationsstilar

Delmoment

0. Introduktion till kursen Motiverande samtal

Diploma utbildnings utbildningschef presenterar kursens innehåll och upplägg. 

Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 185 minuter)

1. Beteendestilar och kommunikation

Hillevi Cederberg inleder kursen med att utbilda oss i hur vi kan nå fram i vår kommunikation med andra människor. Vi får lära oss påverkar andra människor för att locka och motivera till att lösa problem redan innan problemen uppstår.

Utbildare: Hillevi Cederberg
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 185 minuter)

2. Sluta sopa konflikter under mattanProva!

Malin Trossing utbildar oss i hur chefer löser konflikter med omtanke och i hur man förbereder svåra samtal. Delkursen handlar om tydlighet, förväntningar, feedback och konfliktlösning.

Utbildare: Malin Trossing
Längd: 23 minuter (Utbildningens totala längd: 185 minuter)

3. Konfrontationer i dialoger och möten

Åsa Rydhard talar om svåra samtal och om konflikter.  Hon ger råd om hur vi ska ta oss vidare ur obehagliga situationer och ger verktyg och konkreta exempel på hur man kan hantera de svåra samtalen på ett lättsamt sätt. Hon slår även ett slag för humorn som vapen och ger tips kring hur man hjälper sig själv och andra till en bättre kommunikation. 

Utbildare: Åsa Rydhard
Längd: 44 minuter (Utbildningens totala längd: 185 minuter)

4. Konstruktiva samtal och möten

I delkursen utbildas vi av Git Guldare i konsten att genomföra konstruktiva samtal under svåra situationer. Hon tydliggör hur vi ska hantera samtalet beroende på hur det utvecklas och ger råd kring hur vi bemöter ilska och starka känslor samt hur vi tar oss förbi vanliga hinder. I delkuren får vi lära oss tydliggöra målet med samtalet och att ta oss vidare genom samtalet utan att fastna i åsikter eller förutfattade meningar.

Utbildare: Git Guldare
Längd: 22 minuter (Utbildningens totala längd: 185 minuter)

5. Konsten att ge feedback

Birgitta Sjöstrand utbildar oss i att det inte finns några misslyckanden, bara feedback. I delmomentet får vi lära oss att se flera infallsvinklar på vad feedback är och hur vi använder det framgångsrikt. Hon ger oss kunskap om hur vi får människor att vilja ändra på sig och hur vi kan göra alla människor mottagliga för kritik. 

Utbildare: Birgitta Sjöstrand
Längd: 16 minuter (Utbildningens totala längd: 185 minuter)

6. Konstruktiv feedback och beröm

I delkursen repeteras feedbacktrappan samtidigt som vi utbildas på fler sätt att ge feedback. Git Guldare ger oss kunskaper att tänka på både när vi ger feedback vid svåra samtal och när vi ger någon beröm. 

Utbildare: Git Guldare
Längd: 20 minuter (Utbildningens totala längd: 185 minuter)

7. Skapa lärosamtal ur svåra samtal

Git Guldare repeterar viktiga moment och fördjupar våra kunskaper kring hur vi hanterar svåra samtal med fokus på att ge oss kunskap om hur vi gör om det svåra samtalet till ett lärosamtal.

Utbildare: Git Guldare
Längd: 25 minuter (Utbildningens totala längd: 185 minuter)

8. Nyckeln till framgång i det fortsatta arbetet

Ledarskapets nyckel är att vid dialoger mellan chef och medarbetare förstå att det finns ett gap mellan hur medarbetaren ser på sin insats och hur du som chef ser på medarbetarens insats. Thomas Lundqvist summerar utbildningen genom att ge oss verktyg som knyter ihop ledarskap, kommunikation, feedback och svåra samtal. Han ger oss kunskap om hur människor fungerar och lär oss att tillsammans med medarbetare skatta deras arbetsinsatser. 

Utbildare: Thomas Lundqvist
Längd: 20 minuter (Utbildningens totala längd: 185 minuter)

Extramaterial

För att komma åt extramaterialet till denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.

Anteckningar

För att kunna spara dina antecknar till denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.


Interagera

För att kunna interagera med utbildaren och andra deltagare i denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.

Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom och bevisar att du kan kunskaperna.Samtliga priser är angivna exklusive moms.

Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Motiverande samtal och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Motiverande samtal måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Motiverande samtal 34 1 1700 Lägg i varukorg

Kontakt

Köphjälp