Medveten kommunikation för säljare

Medveten kommunikation för säljare

Examination: Block 2 Roller & Kalibrering del 2


Fråga 1 - Vad rekommenderar utbildaren att du gör?

Endast ett alternativ är rätt.

Fråga 2 - Vilket är det tredje steget i den mentala trappan?

Endast ett alternativ är rätt.

Fråga 3 - Vilka roller finns i dramatriangeln?

Endast ett alternativ är rätt.

Medveten kommunikation för säljare

Försäljning - Kommunikation - Personlig utveckling | 1 timme och 36 minuter

Motsvarar en halvdags lärarledd utbildning

Beskrivning

Medveten kommunikation för säljare är en omfattande kommunikationsutbildning som anpassats särskilt för dig som arbetar med försäljning. Utbildningen visar metoder, verktyg och övningar för att läsa av kunden utan att värdera, bygga mentala broar och skapa goda relationer.

Medveten kommunikation för säljare är lika mycket en utbildning i personlig utveckling som en kurs som framgångsrikt stödjer utbildningar inom försäljning, bemötande och ledarskap. Genom medvetenhet kring den mentala trappan, representationssystem, coachning och matchning kan du skapa en djupare förståelse för och kommunicera mer effektivt med dina kunder.

Innehåll

  • Kommunikationens grunder
  • Mentala broar
  • Mentala trappan
  • Dramatriangelns olika personlighetsroller
  • Kalibrering - att läsa av utan att värdera
  • Skapa goda kundkontakter
  • Matcha och missmatcha
  • Följa och sedan leda
  • Coachande förhållningssätt

Delmoment

0. Introduktion till kursen Medveten kommunikation för säljare

Utbildare Marie Algotsson-Skogh presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 96 minuter)

1. Block 1 Grundkommunikation

I delmomentet går Marie igenom tankens påverkan i kommunikationen, kommunikation genom mentala filter och att bygga mentala broar till kunderna.

Utbildare: Marie Algotsson Skogh
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 96 minuter)

2. Block 2 Roller & Kalibrering del 1

Marie ger en summering av Block 1 och introducerar Block 2.

Utbildare: Marie Algotsson Skogh
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 96 minuter)

3. Block 2 Roller & Kalibrering del 2Prova!

I delmomentet går Marie igenom den mentala trappan, dramatriangeln och kalibrering.

Utbildare: Marie Algotsson Skogh
Längd: 15 minuter (Utbildningens totala längd: 96 minuter)

4. Block 3 Relationsbyggande del 1

Marie ger en summering av Block 2 och introducerar Block 3.

Utbildare: Marie Algotsson Skogh
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 96 minuter)

5. Block 3 Relationsbyggande del 2

I delmomentet går Marie igenom hur goda relationer skapas och bevaras, förklarar matchning, alternativmatchning och missmatchning samt vad det innebär att följa och leda. Hon visar även en matchningsövning.

Utbildare: Marie Algotsson Skogh
Längd: 16 minuter (Utbildningens totala längd: 96 minuter)

6. Block 4 Coachande förhållningssätt del 1

Marie ger en summering av Block 3 och introducerar Block 4.

Utbildare: Marie Algotsson Skogh
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 96 minuter)

7. Block 4 Coachande förhållningssätt del 2

I delmomentet går Marie igenom coachningsfrågor i försäljningen, behovsanalys och värdet samt återkoppling. Hon visar även en coachningsövning.

Utbildare: Marie Algotsson Skogh
Längd: 23 minuter (Utbildningens totala längd: 96 minuter)

8. Block 5 Uppföljning & Summering del 1

Marie ger en summering av Block 4 och introducerar Block 5.

Utbildare: Marie Algotsson Skogh
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 96 minuter)

9. Block 5 Uppföljning & Summering del 2

I det avslutande delmomentet delar Marie med sig av kommunikationstips, går igenom medvetna kommunikationsverktyg och hur du följer upp din kommunikationsutveckling.

Utbildare: Marie Algotsson Skogh
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 96 minuter)

Extramaterial

För att komma åt extramaterialet till denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.

Anteckningar

För att kunna spara dina antecknar till denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.


Interagera

För att kunna interagera med utbildaren och andra deltagare i denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.

Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom och bevisar att du kan kunskaperna.Samtliga priser är angivna exklusive moms.

Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Medveten kommunikation för säljare och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Medveten kommunikation för säljare måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Medveten kommunikation för säljare 112 1 2700 Lägg i varukorg

Kontakt

Köphjälp