Medveten kommunikation för arbetssökande

Medveten kommunikation för arbetssökande

Examination: Block 1 Grundkommunikation


Fråga 1 - Ungefär hur stor del utgör det omedvetna?

Endast ett alternativ är rätt.

Fråga 2 - Vilka är SMAK-faktorerna?

Endast ett alternativ är rätt.

Fråga 3 - Vad behöver du göra först?

Endast ett alternativ är rätt.

Medveten kommunikation för arbetssökande

Arbetsmarknad - Kommunikation - Personlig utveckling | 1 timme och 36 minuter

Motsvarar en halvdags lärarledd utbildning

Beskrivning

Utbildningen Medveten kommunikation för arbetssökande är en omfattande utbildning i ämnet medveten kommunikation som anpassats till att passa extra väl för den som söker nytt arbete eller nya arbetsuppgifter och ansvarsområden. Förmågan att kommunicera effektivt, lära sig och förstå det beteende som skapar framgång och relationskapande är viktigt i alla chefsroller, i alla roller där kundkontakter skapas och vid jobbsökande.

Medveten kommunikation för arbetssökande är lika mycket en utbildning i personlig utveckling som en kurs som framgångsrikt stödjer utbildningar inom försäljning, bemötande och ledarskap. Innehållet bör ses som obligatoriskt för den som söker nytt arbete och är ett starkt komplement till kurser om mötesteknik, arbetsintervjuer och CV-skapande. 

Utbildningen innehåller flera övningar och ger många nya nycklar i jakten på ett spännande arbete.

Innehåll

  • Kommunikationens grunder
  • Mentala broar
  • Mentala trappan
  • Dramatriangelns olika personlighetsroller
  • Kalibrering - att läsa av utan att värdera
  • Skapa goda relationer
  • Matcha och missmatcha
  • Följa och sedan leda
  • Coachande förhållningssätt

Delmoment

0. Introduktion till kursen Medveten kommunikation för arbetssökande

Utbildare Marie Algotsson-Skogh presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 96 minuter)

1. Block 1 GrundkommunikationProva!

I delmomentet går Marie igenom tankens påverkan i kommunikationen, kommunikation genom mentala filter och att bygga mentala broar till andra människor.

Utbildare: Marie Algotsson Skogh
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 96 minuter)

2. Block 2 Roller & Kalibrering del 1

Marie ger en summering av Block 1 och introducerar Block 2.

Utbildare: Marie Algotsson Skogh
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 96 minuter)

3. Block 2 Roller & Kalibrering del 2

I delmomentet går Marie igenom den mentala trappan, dramatriangeln och kalibrering.

Utbildare: Marie Algotsson Skogh
Längd: 18 minuter (Utbildningens totala längd: 96 minuter)

4. Block 3 Relationsbyggande del 1

Marie ger en summering av Block 2 och introducerar Block 3.

Utbildare: Marie Algotsson Skogh
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 96 minuter)

5. Block 3 Relationsbyggande del 2

I delmomentet går Marie igenom hur goda relationer skapas och bevaras, förklarar matchning, alternativmatchning och missmatchning samt vad det innebär att följa och leda. Hon visar även en matchningsövning.

Utbildare: Marie Algotsson Skogh
Längd: 18 minuter (Utbildningens totala längd: 96 minuter)

6. Block 4 Coachande förhållningssätt del 1

Marie ger en summering av Block 3 och introducerar Block 4.

Utbildare: Marie Algotsson Skogh
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 96 minuter)

7. Block 4 Coachande förhållningssätt del 2

I delmomentet går Marie igenom coachningsfrågor i kommunikationen, behovsanalys och värdet samt återkoppling. Hon visar även en coachningsövning.

Utbildare: Marie Algotsson Skogh
Längd: 22 minuter (Utbildningens totala längd: 96 minuter)

8. Block 5 Uppföljning & Summering del 1

Marie ger en summering av Block 4 och introducerar Block 5.

Utbildare: Marie Algotsson Skogh
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 96 minuter)

9. Block 5 Uppföljning & Summering del 2

I det avslutande delmomentet delar Marie med sig av kommunikationstips, går igenom medvetna kommunikationsverktyg och hur du följer upp din kommunikationsutveckling.

Utbildare: Marie Algotsson Skogh
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 96 minuter)

Extramaterial

För att komma åt extramaterialet till denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.

Anteckningar

För att kunna spara dina antecknar till denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.


Interagera

För att kunna interagera med utbildaren och andra deltagare i denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.

Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom och bevisar att du kan kunskaperna.Samtliga priser är angivna exklusive moms.

Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Medveten kommunikation för arbetssökande och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Medveten kommunikation för arbetssökande måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Medveten kommunikation för arbetssökande 111 1 2300 Lägg i varukorg

Kontakt

Köphjälp