Medial krishantering

Medial krishantering

Examination: Hur man agerar i ett medialt krisläge


Fråga 1 - Vad bör ingå i en krishandlingsplan?

Fler än ett alternativ är rätt.

Fråga 2 - Vad bör man speciellt tänka på under ett krisläge i offentlig sektor?

Endast ett alternativ är rätt.

Fråga 3 - Vad ska du inte göra i en krissituation?

Fler än ett alternativ är rätt.

Fråga 4 - Om du blir uppringd av en journalist och inte vet vad du ska svara på frågorna, vad gör du då?

Endast ett alternativ är rätt.

Medial krishantering

Arbetsmiljö - Kommunikation - Organisation - Säkerhet | 2 timmar och 29 minuter

Motsvarar en heldags lärarledd utbildning

Beskrivning

Det här är en kvalificerad utbildning för dig som är kommunikatör eller senior chef. Utbildningen ger en djup bild av den mediala krishanteringsprocessen, dess strategier och vilka kommunikativa aspekter som är viktiga. Du får lära dig att hantera medierelationer i kris, ta kommando över situationen och hur du får ut ditt budskap.

Utbildare på kursen är några av Sveriges mest erfarna personer inom PR, medieträning och rådgivning vid medialt brådskande kriser. Du kommer att få ta del av seniora chefers empiriska erfarenheter och få lära dig hur du vinner tid när den större delen av journalistkåren jagar dig.

Innehåll

 • Hur du bör agera i ett medialt krisläge
 • Vad som bör ingå i en krishanteringsplan
 • Hur du kommunicerar med media framgångsrikt
 • Hur du vinner tid
 • Hur du tar kommando över situationen
 • Hur du kan överblicka situationens omfattning och konsekvenser
 • Hur och när du informerar media
 • Hur du arbetar med pressreleaser genom en kris
 • Empiriska erfarenheter från seniora chefer som utsatts för mediedrev
 • Olika strategier som kan vara lämpliga vid olika scenarier
 • Medial omvärldsbevakning under din krishantering
 • Hur du hanterar krisen steg för steg
 • Hur du lägger upp förberedelser, strategi och struktur
 • Krisorganisationens arbete

Delmoment

0. Introduktion till kursen Medial krishantering

Diplomas utbildningschef Niclas Mårdfelt introducerar kursen och berättar om innehåll, upplägg och vad du kommer att få lära dig.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 149 minuter)

1. Hur man agerar i ett medialt krislägeProva!

I det här delmomentet får du lära dig hur du bör agera i ett medialt krisläge. Momentet fokusererar på situationer där ett krisläge redan har uppstått samtidigt som du får lära dig om krishanteringsplaner och hur du bör träna på att använda dig av en. En stor del av momentet behandlar hur du ska våga tänka, hur du ska kommunicera med media samt vad du ska göra och inte ska göra i en krissituation.

Utbildare: Mattias Tönnheim
Längd: 20 minuter (Utbildningens totala längd: 149 minuter)

2. Medial kriskommunikation

I delmomentet förklarar Hans Uhrus hur du steg för steg agerar genom den kommunikativa delen av en medial krishanteringsprocess. Du får många handfasta råd och kommer efter momentet bättre kunna bedöma hur du agerar framgångsrikt och tar kommando över situationen.

Utbildare: Hans Uhrus
Längd: 53 minuter (Utbildningens totala längd: 149 minuter)

3. Ledarskap i kristider

I det här delmomentet delar företagsledaren Percy Barnevik med sig av sina erfarenheter av medial krishantering. Barnevik har i 30 års tid befunnit sig i det mediala rampljuset och har vi två tillfällen varit Sveriges mest medialt jagade person med omfattande mediadrev mot sig. Chef:s Cissi Elwin intervjuar honom kring olika former av kriser och vad ledare kan göra för att hantera dem.

Utbildare: Percy Barnevik
Längd: 31 minuter (Utbildningens totala längd: 149 minuter)

4. Bygg din egen omvärldsbevakning och följ storyns utveckling

I delmomentet får du lära dig hur du bevakar medias rapportering och kommunikationen kring din kris i sociala medier. I den moderna världen behöver du ofta kunna hantera kriskommunikationen i realtid för att kunna vända den mediala krisen till din favör och finna möjligheter. Du får lära dig att bygga upp en ordentlig omvärldsbevakning som fungerar bra redan innan krisen uppstår och hur du fångar upp oväntade signaler.

Utbildare: Bengt Wahlström
Längd: 16 minuter (Utbildningens totala längd: 149 minuter)

5. Presslistan

I delmomentet lär du dig att göra en presslista för att du ska kunna nå just de journalister du vill.

Utbildare: Mattias Tönnheim
Längd: 27 minuter (Utbildningens totala längd: 149 minuter)

Extramaterial

För att komma åt extramaterialet till denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.

Anteckningar

För att kunna spara dina antecknar till denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.


Interagera

För att kunna interagera med utbildaren och andra deltagare i denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.

Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom och bevisar att du kan kunskaperna.Samtliga priser är angivna exklusive moms.

Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Medial krishantering och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Medial krishantering måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Medial krishantering 21 1 2100 Lägg i varukorg

Kontakt

Köphjälp