Konflikthantering

Konflikthantering

Examination: Konfliktprocessen


Fråga 1 - Hur vet du att det är en konflikt?

Endast ett alternativ är rätt.

Fråga 2 - Vad är den negativa spiralen?

Endast ett alternativ är rätt.

Fråga 3 - I vilken fas börjar känslorna ta över och logik och förnuft försvinna?

Endast ett alternativ är rätt.

Fråga 4 - Hur många faser består konflikttrappan av?

Endast ett alternativ är rätt.

Fråga 5 - Vad kallas konflikttrappans olika faser?

Endast ett alternativ är rätt.

Fråga 6 - Hur får en konflikt näring?

Endast ett alternativ är rätt.

Konflikthantering

Arbetsmiljö - Kommunikation - Ledarskap - Medarbetarskap | 1 timme och 15 minuter

Motsvarar en halvdags lärarledd utbildning

Beskrivning

Onödiga konflikter tar stor energi från arbetet. För att framgångsrikt hantera konflikter behövs teoretiska kunskaper och praktiska metoder. Genom att lära sig hur och varför konflikter uppstår kan du lättare ta itu med dem på ett tidigt stadium. En sådan metod är att redan tidigt inleda samtal även om de känsligare frågorna.

Efter avklarad kurs ska du kunna identifiera och förebygga konflikter, hantera konflikter och samarbetssvårigheter på ett konstruktivt sätt och leda samtal om svåra frågor. Kursen vänder sig till dig som vill lära dig att lösa konflikter och bli tydligare i kommunikationen på arbetsplatsen.

Innehåll

 • Vad är en konflikt?
 • Olika typer av konflikter
 • Konfliktprocessen
 • Konflikthantering
 • Hur ledaren kan påverka konflikten
 • Kommunikation
 • Konfliktsamtal
 • Att förebygga konflikter på arbetsplatsen
 • Tidiga signaler på konflikt
 • Tips och förhållningssätt
 • Övningsuppgifter och handledning

Delmoment

0. Introduktion till kursen Konflikthantering

Utbildare Carina Lätt presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 75 minuter)

1. Vad är en konflikt?

Carina inleder kursen med att berätta vad en konflikt egentligen är och hur den uppstår. 

Utbildare: Carina Lätt
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 75 minuter)

2. KonfliktprocessenProva!

I delmomentet får du lära dig hur konfliktprocessen kan utvecklas när olika människor har meningsskiljaktigheter. 

Utbildare: Carina Lätt
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 75 minuter)

3. Konflikthantering i praktiken

I delmomentet utbildar Carina i kompromissandets art, om konfliktstilar och om hur medlarrollen bäst utövas.

Utbildare: Carina Lätt
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 75 minuter)

4. Hur ledaren kan påverka konflikten

I delmomentet förklarar Carina hur känslor, tankar och beteenden påverkar konflikter.

Utbildare: Carina Lätt
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 75 minuter)

5. Kommunikation

Delmomentet ger en grund i kommunikationskunskap som anpassats för konflikthantering och ledarskapets roll vid konfliktlösning. Vikt läggs vid att du ska lära dig att hantera att olika ord betyder olika saker för olika personer och att både kroppsspråk, tonalitet och kommunikativ strategi är viktigt vid konfliktlösning.

Utbildare: Carina Lätt
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 75 minuter)

6. Konfliktsamtal

Delmomentet lär dig att förbereda, genomföra och följa upp ett konfliktsamtal. Carina analyserar konfliktens art för att du lättare ska kunna förstå hur du kan lägga upp ett samtal som passar den konfliktsituation som du ska medla i.

Utbildare: Carina Lätt
Längd: 18 minuter (Utbildningens totala längd: 75 minuter)

7. Att förebygga konflikter på arbetsplatser

I det avslutande delmomentet går Carina igenom hur du kan förebygga konflikter på arbetsplatser och ger dig verktyg för det fortsatta arbetet.

Utbildare: Carina Lätt
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 75 minuter)

Extramaterial

För att komma åt extramaterialet till denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.

Anteckningar

För att kunna spara dina antecknar till denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.


Interagera

För att kunna interagera med utbildaren och andra deltagare i denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.

Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom och bevisar att du kan kunskaperna.Samtliga priser är angivna exklusive moms.

Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Konflikthantering och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Konflikthantering måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Konflikthantering 23 1 1440 Lägg i varukorg

Kontakt

Köphjälp