Key Account Manager

Key Account Manager

Examination: Syftet med rollen som KAM


Fråga 1 - Är Key account manager (KAM) samma sak som säljare?

Endast ett alternativ är rätt.

Fråga 2 - Har man som KAM oftast fler än 2 kontaktytor hos kunden?

Endast ett alternativ är rätt.

Fråga 3 - Vad är syftet med KAM?

Fler än ett alternativ är rätt.

Fråga 4 - Björn Strid gör en parallell till fotboll. Hur ska man inte arbeta som KAM?

Fler än ett alternativ är rätt.

Fråga 5 - Kan KAM vara skild från försäljning?

Endast ett alternativ är rätt.

Key Account Manager

Försäljning - Kundvård | 1 timme och 28 minuter

Motsvarar en halvdags lärarledd utbildning

Beskrivning

I den här utbildningen lär du dig att verka framgångsrikt som Key Account Manager. Utbildningen är inte bara en yrkesutbildning i operativt arbete utan ger kunskaper om livet som KAM, ger svar på de frågor som KAM brottas med och hur KAM ska verka för att utveckla sig själv och sina affärsmöjligheter.

Utbildningen går igenom hur en Key Account Manager bör agera och vad denna måste lära sig under hela sin karriär, behandlar i detalj arbetsmetoder, kunskapsbehov och insikter från dag ett som nyanställd och fortsätter med att förtydliga hur den lite mer erfarna Key Account Managern ska verka och hur en mycket erfaren KAM bör agera och lära sig för att bli mer framgångsrik.

Utbildningen passar därmed Key Account Managers med olika erfarenhet och fungerar både som grundkurs och fördjupningskurs oavsett antal år i branschen.

Innehåll

 • Syfte och mål med rollen som KAM
 • En beskrivning av rollen som KAM
 • KAM-organisation
 • KAM-grupp
 • Så arbetar en KAM framgångsrikt
 • Så ska KAM undvika att arbeta
 • Olika faser i KAM-arbetet
 • KAM best practices
 • Utmaningar som en KAM måste hantera
 • Hur KAM kan utveckla sig själv i sin yrkesroll
 • Hur en ny KAM kan förbättra sig
 • Hur en erfaren KAM kan förbättra sig
 • Hur en mycket senior KAM kan förbättra sig
 • Hur KAM bibehåller sin motivation
 • Hur KAM ökar omsättningen
 • Tips och råd baserade på empiriskt framgångsrikt KAM-arbete
 • Hur olika marknadsfaser påverkar hur KAM arbetar
 • Livet som KAM - från första arbetsveckan till erfaren storkunds-KAM

Delmoment

0. Introduktion till kursen Key Account Manager

Utbildare Björn Strid presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 88 minuter)

1. Syftet med rollen som KAMProva!

Björn inleder med en genomgång om hur KAM förhåller sig till övrig säljorganisation.

Utbildare: Björn Strid
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 88 minuter)

2. Målet med rollen som KAM

Delmomentet berör målet med rollen som KAM. Du får lära dig hur många kundmöten en KAM kan förväntas hinna med och om den stora mängd förberedelser dessa möten ofta kräver.

Utbildare: Björn Strid
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 88 minuter)

3. Olika marknadsfaser som påverkar KAM-arbetet

Delmomentet behandlar olika faser som ditt företag och dina kunder kan befinna sig i.

Utbildare: Björn Strid
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 88 minuter)

4. Första arbetsveckan som KAM

Delmomentet behandlar hur en KAM får en bra start på sin första arbetsvecka, syftandes till att KAM-arbetet på sikt ska fungera effektivt.

Utbildare: Björn Strid
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 88 minuter)

5. Andra veckan som KAM

Delmomentet går igenom hur arbetet med att börja överlämna kunder bör se ut. 

Utbildare: Björn Strid
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 88 minuter)

6. Tredje veckan som KAM

Delmomentet berör hur en KAM börjar genomföra sina första egna kundmöten och hur KAM drar nytta av erfarenheter från tidigare sambesök. Du får lära dig hur du kan förbereda ditt KAM-möte och hur du gör för att få styrfart i att stärka kundrelationen och lära känna kundens behov.

Utbildare: Björn Strid
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 88 minuter)

7. Fjärde veckan som KAM

Björn utbildar om hur du ska arbeta när introduktionen som ny KAM är över.

Utbildare: Björn Strid
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 88 minuter)

8. Andra månaden som KAM

Delmomentet behandlar de frågeställningar, insikter och krav som utgör KAM:s vardag när KAM arbetat ännu en tid på det nya företaget.

Utbildare: Björn Strid
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 88 minuter)

9. Tredje månaden som KAM

Delmomentet handlar om vikten av att träffa kunder som innebär långa resvägar. Björn framhåller betydelsen av att utbilda sig inom de delar som KAM ännu inte har lärt sig och om att komma igång och driva sina egna affärer på allvar.

Utbildare: Björn Strid
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 88 minuter)

10. Sjätte månaden som KAM

Björn tar upp vad KAM kan förvänta sig av sitt arbete efter ett halvår på företaget.

Utbildare: Björn Strid
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 88 minuter)

11. Första året som KAM

Delmomentet berör vad du ska ha lärt dig internt och externt hos kund kring ditt arbete. Björn lär dig hur du ska förhålla dig till det egna företagets begränsningar och till konkurrensen på marknaden.

Utbildare: Björn Strid
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 88 minuter)

12. Andra året som KAM

Björn lär dig att hantera de utmaningar som du står inför när du har varit verksam i två år. Delmomentet betonar hur viktigt det är att arbeta smartare för att öka omsättningen.

Utbildare: Björn Strid
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 88 minuter)

13. Tredje året som KAM

Delmomentet fokuserar på att utveckla och definiera KAM-rollen tydligare för att öka motivation och antal affärer.

Utbildare: Björn Strid
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 88 minuter)

14. Nästa steg

I delmomentet berörs frågeställningar kring KAM:s arbete om säljaren slutar att utvecklas och inte genomför de affärer som är önskvärt. Björn tipsar om vad det då finns för möjligheter och hur KAM:s roll kan fortsätta utvecklas.

Utbildare: Björn Strid
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 88 minuter)

15. Tips på vägen

Björn delar med sig av sina framgångsrika erfarenheter som KAM och ger dig råd på vägen för att lyckas bättre i rollen.

Utbildare: Björn Strid
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 88 minuter)

16. Summering av kursen

Björn summerar kursen.

Utbildare: Björn Strid
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 88 minuter)

Extramaterial

För att komma åt extramaterialet till denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.

Anteckningar

För att kunna spara dina antecknar till denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.


Interagera

För att kunna interagera med utbildaren och andra deltagare i denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.

Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom och bevisar att du kan kunskaperna.Samtliga priser är angivna exklusive moms.

Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Key Account Manager och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Key Account Manager måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Key Account Manager 7 1 2450 Lägg i varukorg

Kontakt

Köphjälp