Intraprenörskap och entreprenörskap i organisationer

Intraprenörskap och entreprenörskap i organisationer

Examination: Introduktion till kursen Intraprenörskap och entreprenörskap i organisationer


Fråga 1 - Har du tagit del av introduktionen?

Endast ett alternativ är rätt.

Intraprenörskap och entreprenörskap i organisationer

Ledarskap - Medarbetarskap | 3 timmar och 2 minuter

Motsvarar en heldags lärarledd utbildning

Beskrivning

Intraprenörskap är den form av entreprenörskap som passar i stora organisationer. Många företag eftersträvar en mer entreprenöriell anda för att öka innovationskraft och lönsamhet. Det här är en utbildning som lär ut hur intraprenörskap i stora organisationer kan skapas, organiseras och fortleva.

Utbildningen spänner över praktiskt, strukturellt ledningsarbete till den kultur som skapar önskad drivkraft, initiativtagande och nytänkande. Utbildningen ger även inblick i hur högpresterande individer och organisationer arbetar i snabbväxande företag.

Innehåll

  • Former av entreprenörskap som fungerar i stora företag
  • Hur intraprenörskap skapas ur ledarskapet
  • Organisatoriska aspekter på intraprenörskap
  • Vad intraprenörskap löser för utmaningar för företag
  • Praktiskt intraprenörskap och innovationsskapande
  • Skillnaden mellan affärsmannaskap, entreprenörskap och intraprenörskap
  • Modeller och verktyg för intraprenörskap
  • Hur ser den kultur ut som företag ofta eftersträvar?
  • Skapa en affärsmässigt högpresterande organisation
  • Hur snabbväxande och intraprenöriella företag resonerar och fungerar

Delmoment

0. Introduktion till kursen Intraprenörskap och entreprenörskap i organisationerProva!

Diplomas utbildningschef presenterar kursens innehåll och upplägg. 

Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 182 minuter)

1. Olika typer av entreprenörer

I delmomentet delar Stefan Lindström med sig av sina kunskaper och förtydligar begreppen kring entreprenörskap. Stefan berättar om olika sätt att vara entreprenör och intraprenör.

Utbildare: Stefan Lindström
Längd: 21 minuter (Utbildningens totala längd: 182 minuter)

2. Dynamisk entreprenöriell företagsutveckling

I delmomentet utbildar Stig Ottosson om vad som krävs för att du ska få din organisation att vara entreprenöriell, flexibel eller innovativ. Stig lär ut hur en organisation förverkligar visioner, bryter nedgång och minskar sin sårbarhet. Du får även lära dig vilken typ av medarbetare som passar var i en förändringsbenägen organisation.

Utbildare: Stig Ottosson
Längd: 47 minuter (Utbildningens totala längd: 182 minuter)

3. Skapa innovativa miljöer

I delmomentet utbildar innovationsexperten Donnie Lygonis dig i hur du skapar innovativa miljöer.

Utbildare: Donnie Lygonis
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 182 minuter)

4. Affärsmannaskap och entreprenörskap

Allt fler personer titulerar sig som entreprenörer samtidigt som ganska få verkar ha en tydlig bild av vad entreprenörskap är för något. Niclas Mårdfelt ger en kort introduktion till ämnet för att du på allvar själv ska kunna djupdyka i dina eventuella brister samtidigt som han lär ut hur du som anställd kan verka mer entreprenöriellt.

Utbildare: Niclas Mårdfelt
Längd: 16 minuter (Utbildningens totala längd: 182 minuter)

5. En modell för att skapa innovation

Stefan går igenom en modell för hur innovation kan skapas.

Utbildare: Stefan Lindström
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 182 minuter)

6. Prestera affärsmässigt mer på minskad tid med minskad stress

I delmomentet delar Niclas med sig av sin forskning kring hur medarbetare kan bidra mer mot organisationers mål utan att öka sin arbetsbelastning. Niclas utbildar i många olika aspekter som ökar din konkurrenskraft och sätter agendan för hur en entreprenöriell medarbetare bör tänka, agera och utveckla sig.

Utbildare: Niclas Mårdfelt
Längd: 51 minuter (Utbildningens totala längd: 182 minuter)

7. Hur snabbväxande företag arbetar

Thomas Ahrens är specialist på att bistå företag till att bli snabbväxande. I delmomentet får du lära dig vad som präglar snabbväxande organisationer och hur dessa bolag fungerar i praktiken.

Utbildare: Thomas Ahrens
Längd: 15 minuter (Utbildningens totala längd: 182 minuter)

8. Skapa en kultur som gasar fullt mot företagets mål

I delmomentet lär Thomas ut hur du skapar en kultur som med driv och entusiasm verkar mot företagets mål.

Utbildare: Thomas Ahrens
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 182 minuter)

Extramaterial

För att komma åt extramaterialet till denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.

Anteckningar

För att kunna spara dina antecknar till denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.


Interagera

För att kunna interagera med utbildaren och andra deltagare i denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.

Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom och bevisar att du kan kunskaperna.Samtliga priser är angivna exklusive moms.

Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Intraprenörskap och entreprenörskap i organisationer och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Intraprenörskap och entreprenörskap i organisationer måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Intraprenörskap och entreprenörskap i organisationer 33 1 1700 Lägg i varukorg

Kontakt

Köphjälp