Innovation och kreativitet

Innovation och kreativitet

Examination: Introduktion till kursen Innovation och kreativitet


Fråga 1 - Har du tagit del av introduktionen?

Endast ett alternativ är rätt.

Innovation och kreativitet

Affärsutveckling | 3 timmar och 23 minuter

Motsvarar en heldags lärarledd utbildning

Beskrivning

Den här utbildningen lär dig att skapa innovation och kreativitet på arbetsplatser, att förstå vilka innovationer som har ekonomisk bärighet och vilka slutsatser vi kan dra och inte dra inför framtiden.

Utbildningen lägger fokus på praktiskt arbete med att skapa innovation och kreativitet samt ger en bredd mot att skapa förståelse för kommersialisering av idéer. Utbildarna består av en innovationsexpert från KTH, en forskare i intraprenörskap från Boston University, Sveriges mest efterfrågade föreläsare när det gäller att förstå framtiden och flera personer som praktiskt omsätter idéer till lönsamhetsskapande dagligen.

Innehåll

  • Lär dig skapa innovativa miljöer
  • Lär dig skapa innovation på beställning eller på löpande band
  • Praktiskt dagligt innovationsarbete
  • Processer för att förtydliga kundvärde
  • Vilka idéer bör kunna bära frukt på marknaden?
  • Workshops och verktyg för fortsatt arbete
  • Verktyg för att anpassa innovationsarbete till den egna företagskulturen
  • Samspel mellan affärsutveckling, kreativitet och det egna företaget
  • Agil, resurssnål affärsutveckling
  • Modeller och strategier från idé till marknad

Delmoment

0. Introduktion till kursen Innovation och kreativitetProva!

Diplomas utbildningschef presenterar kursens innehåll och upplägg. 

Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 203 minuter)

1. Skapa innovativa miljöer

I delmomentet utbildar innovationsexperten Donnie Lygonis dig i hur du skapar innovativa miljöer.

Utbildare: Donnie Lygonis
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 203 minuter)

2. En modell för att skapa innovation

Stefan går igenom en modell för hur innovation kan skapas.

Utbildare: Stefan Lindström
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 203 minuter)

3. En modell för att kickstarta kreativitet

I delmomentet får du lära dig om användandet av SCAMPER och ett antal andra verktyg för att få igång innovation och kreativitet.

Utbildare: Donnie Lygonis
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 203 minuter)

4. Praktiskt innovationsarbete

Innovationsexpertern Carl-Philippe Carr delar med sig av sina 15 års erfarenheter av att utveckla idéer som fungerar på marknaden.

Utbildare: Carl-Philippe Carr
Längd: 34 minuter (Utbildningens totala längd: 203 minuter)

5. Lär dig förstå hur framtiden blir

Innovation är bara innovation om det förbättrar något jämfört med hur det är idag. För att kunna skapa innovation som är långsiktigt gångbart på marknaden behöver du förstå framtiden. Marknadsspecialisten och framtidsspanaren Stefan Hyttfors utbildar om att dra slutsatser kring hur framtiden blir och hur framtiden troligen inte blir.

Utbildare: Stefan Hyttfors
Längd: 37 minuter (Utbildningens totala längd: 203 minuter)

6. Flödet från idé till innovation etablerad på marknaden

Carl-Philippe fortsätter att utbilda om innovationsprocessen. I delmomentet fokuserar han på vad som händer i de olika faserna i flödet från en idé till en innovation etablerad på marknaden.

Utbildare: Carl-Philippe Carr
Längd: 29 minuter (Utbildningens totala längd: 203 minuter)

7. Exceptionell tillväxt

I det här delmomentet utbildar Thomas Ahrens dig i vad som prägar företag som skapar exceptionell långsikt tillväxt. Genom att styra affärsutvecklingsprocessen till att beakta de faktorer som marknaden uppskattar finns goda förutsättningar för att utvecklingsprojektet blir extra lönsamt.

Utbildare: Thomas Ahrens
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 203 minuter)

8. Business model canvas

Gustaf Josefsson ger dig ett verktyg som du kan använda när du vill plocka fram innovation och utveckla på beställning. Delmomentet ger dig länken mellan innovation och att förstå vilka idéer som har förutsättning att bli en innovation i ditt företag och som sedan lyckas på marknaden.

Utbildare: Gustaf Josefsson
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 203 minuter)

9. Framtiden är förändring

Gustaf utbildar kring vad den snabba förändringstakten innebär avseende innovation, rekrytering av medarbetare och hur du som medarbetare måste verka och leva för att vara konkurrenskraftig. Begreppen innovation och kreativitet får här sin roll i ett större sammanhang som genomsyrar allt från företagens ledningssystem till hur medarbetare måste utbilda sig.

Utbildare: Gustaf Josefsson
Längd: 26 minuter (Utbildningens totala längd: 203 minuter)

10. Agil resurssnål affärsutveckling

I delmomentet utbildar Gustaf Josefsson dig i LEAN startup, som möjliggör resurssnålt och agilt lanserande av något nytt på marknaden.

Utbildare: Gustaf Josefsson
Längd: 19 minuter (Utbildningens totala längd: 203 minuter)

Extramaterial

För att komma åt extramaterialet till denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.

Anteckningar

För att kunna spara dina antecknar till denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.


Interagera

För att kunna interagera med utbildaren och andra deltagare i denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.

Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom och bevisar att du kan kunskaperna.Samtliga priser är angivna exklusive moms.

Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Innovation och kreativitet och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Innovation och kreativitet måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Innovation och kreativitet 32 1 1700 Lägg i varukorg

Kontakt

Köphjälp