6 Sigma Green Belt

6 Sigma Green Belt

6 Sigma Green Belt

LEAN - Förändring - Arbetsmiljö - Förbättringsarbete - Effektivitet | 8 timmar och 6 minuter

Motsvarar en 4 dagar lärarledd utbildning

Beskrivning

Utbildningen 6 Sigma Green Belt passar dig som vill lära dig att implementera förbättringsarbete i verksamhetens samtliga processer. I utbildningen blir du insatt i DMAIC-strukturen och hur du genom den arbetsmodellen kan undersöka problem och behov samt planera, genomföra och förankra förbättringar och systematisk problemlösning på alla nivåer. Du får tillgång till flera användbara grafiska och statistiska verktyg.

Innehåll

  • Möjligheter med 6 Sigma
  • 6 Sigma i praktiken
  • Att driva förbättringsprojekt
  • DMAIC-strukturen
  • Användbara grafiska och statistiska verktyg
  • Övningsuppgifter

Delmoment

0. Introduktion till kursen 6 Sigma Green Belt

Utbildare Ronny Brandqvist presenterar kursens innehåll, upplägg och mål.

Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 486 minuter)

1. Introduktion - Överblick

I delmomentet ger Ronny en överblick över vad 6 Sigma innebär.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 486 minuter)

2. Introduktion - Tre grundtankar

I delmomentet går Ronny igenom de tre grundtankarna inom 6 Sigma.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 486 minuter)

3. Introduktion - Roller

I delmomentet går Ronny igenom olika roller för att arbeta med 6 Sigma i företaget.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 15 minuter (Utbildningens totala längd: 486 minuter)

4. Introduktion - DMAIC

I delmomentet förklarar Ronny DMAIC-strukturen.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 486 minuter)

5. Introduktion - Verktygen

I delmomentet tar Ronny upp de olika verktygen inom 6 Sigma.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 486 minuter)

6. Introduktion - Storytelling

I delmomentet förklarar Ronny hur du kan jobba med verktyget storytelling.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 486 minuter)

7. Välja projekt - Introduktion

I delmomentet förklarar Ronny hur du kan välja projekt.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 486 minuter)

8. Välja projekt - Fortsättning

I delmomentet går Ronny igenom kriterier för val av projekt.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 17 minuter (Utbildningens totala längd: 486 minuter)

9. Definiera - Introduktion

I delmomentet förklarar Ronny vad det innebär att definiera.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 486 minuter)

10. Definiera - Teambuilding och identifiera kund

I delmomentet går Ronny igenom vikten av teambuilding och projektbakgrund samt hur du går tillväga för att identifiera interna och externa kunder.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 486 minuter)

11. Definiera - Processkartläggning

I delmomentet förklarar Ronny hur processkartläggning går till.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 486 minuter)

12. Definiera - Projektavgränsning fiskbensdiagram

I delmomentet förklarar Ronny hur du kan arbeta med fiskbensdiagram.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 486 minuter)

13. Definiera - Projektavgränsning orsak-verkan-matris

I delmomentet förklarar Ronny hur du arbetar med orsak-verkan-matrisen.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 486 minuter)

14. Definiera - Projektdirektiv

I delmomentet tar Ronny upp styrande dokument och dess innehåll.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 486 minuter)

15. Mäta - Introduktion

I delmomentet går Ronny igenom hur du kan arbeta med mätningar.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 486 minuter)

16. Mäta - Variation

I delmomentet tar Ronny upp variationer.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 486 minuter)

17. Mäta - FMEA

I delmomentet förklarar Ronny vad FMEA används till.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 15 minuter (Utbildningens totala längd: 486 minuter)

18. Mäta - Datatyper

I delmomentet beskriver Ronny olika datatyper.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 486 minuter)

19. Datainsamling del 1

I delmomentet går Ronny igenom vad du bör tänka på vid datainsamling.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 486 minuter)

20. Datainsamling del 2Prova!

I delmomentet går Ronny igenom en checklista över datainsamlingsplanen.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 486 minuter)

21. Datainsamling del 3

I delmomentet förklarar Ronny hur du kan använda dig av stickprov.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 486 minuter)

22. Mäta - Mätsystemanalys del 1

I delmomentet förklarar Ronny hur du genomför mätsystemanalyser.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 486 minuter)

23. Mäta - Mätsystemanalys del 2

I delmomentet visar Ronny en övning som bör genomföras av tre eller fyra personer.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 486 minuter)

24. Mäta - Mätsystemanalys del 3

I delmomentet går Ronny närmare in på Gage R&R.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 16 minuter (Utbildningens totala längd: 486 minuter)

25. Mäta - Samla in data

I delmomentet summerar Ronny avsnitten om att samla in data.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 486 minuter)

26. Mäta - Duglighet Introduktion

I delmomentet går Ronny igenom sambanden mellan Sigma och standardavvikelse.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 17 minuter (Utbildningens totala längd: 486 minuter)

27. Mäta - Duglighet Attributdata

I delmomentet förklarar Ronny hur du mäter attributdata.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 486 minuter)

28. Mäta - Duglighet Variabeldata

I delmomentet förklarar Ronny hur du mäter variabeldata.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 486 minuter)

29. Mäta - Kvalitetsutbyte

I delmomentet tar Ronny upp kvalitetsutbyte och verkningsgrad.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 486 minuter)

30. Mäta - Variationen - duglighet

I delmomentet går Ronny igenom samband mellan duglighet och variation.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 486 minuter)

31. Analysera - Introduktion

I delmomentet ger Ronny en introduktion till analysfasen.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 486 minuter)

32. Analysera - Grafiska analysverktyg

I delmomentet går Ronny igenom olika grafiska analysverktyg och förklarar hur du kan använda dem.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 486 minuter)

33. Analysera - Histogram och sambandsdiagram

I delmomentet tar Ronny upp histogram och sambandsdiagram.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 486 minuter)

34. Analysera - Strategi

I delmomentet summerar Ronny analysfasen genom att ta upp strategier och val av analysverktyg.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 486 minuter)

35. Förbättra - Introduktion

I delmomentet ger Ronny en introduktion till förbättringsfasen.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 486 minuter)

36. Förbättra - Brainstorming del 1

I delmomentet berör Ronny hur vi arbetar fram förbättringsalternativ.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 486 minuter)

37. Förbättra - Brainstorming del 2

I delmomentet går Ronny igenom nytta-insats-matrisen.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 486 minuter)

38. Förbättra - Kriteriematris

I delmomentet förklarar Ronny hur verktyget kriteriematris fungerar.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 486 minuter)

39. Förbättra - Statistisk försöksplanering

I delmomentet förklarar Ronny verktyget statistisk försöksplanering.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 18 minuter (Utbildningens totala längd: 486 minuter)

40. Förbättra - Pilotstudie

I delmomentet förklarar Ronny hur du genomför en pilotstudie för att testa förbättringsalternativen.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 486 minuter)

41. Förbättra - Uppdatera processkartan

I delmomentet går Ronny igenom hur du uppdaterar processkartan.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 486 minuter)

42. Förbättra - Uppdatera FMEA

I delmomentet går Ronny igenom hur du uppdaterar FMEA.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 486 minuter)

43. Förbättra - Kalkylering och storytelling

I delmomentet går Ronny igenom kalkylering och storytelling.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 486 minuter)

44. Styra - Introduktion

I delmomentet ger Ronny en introduktion till styra-fasen.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 486 minuter)

45. Styra - Felsäkring

I delmomentet beskriver Ronny hur du genomför en felsäkring.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 486 minuter)

46. Styra - Visuella bilder och styrmetoder

I delmomentet går Ronny igenom visuella bilder och styrmetoder.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 486 minuter)

47. Styra - Styrdiagram

I delmomentet förklarar Ronny verktyget styrdiagram.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 486 minuter)

48. Styra - Stabil/Instabil process

I delmomentet förklarar Ronny definitionerna av stabila och instabila processer.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 486 minuter)

49. Styra - Varianter av styrdiagram

I delmomentet går Ronny igenom olika sorters diagram.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 486 minuter)

50. Långsiktig MSA

I delmomentet ger Ronny tips på vad du bör tänka på vid långsiktiga mätningar.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 486 minuter)

51. Styra - Styrplan och åtgärdsplan

I delmomentet går Ronny igenom vad du bör tänka på vid utformande av styrplan och åtgärdsplan.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 486 minuter)

52. Styra - Uppdatera underlag

I delmomentet ger Ronny tips kring vad du bör tänka på avseende uppdatering av underlag.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 486 minuter)

53. Sammanfattning - Överblick

I delmomentet ger Ronny en överblick över 6 Sigma.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 486 minuter)

54. Sammanfattning - DMAIC

I delmomentet ger Ronny en sammanfattning av DMAIC-strukturen.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 486 minuter)

55. Sammanfattning - Verktygen del 1

I delmomentet ger Ronny en sammanfattning av verktygen.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 486 minuter)

56. Sammanfattning - Verktygen del 2

I delmomentet fortsätter Ronny att sammanfatta verktygen.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 486 minuter)

57. Sammanfattning - Användning och tips

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen och delar med sig av tips.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 486 minuter)

Extramaterial

För att komma åt extramaterialet till denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.


Interagera

För att kunna interagera med utbildaren och andra deltagare i denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.

Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom och visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen 6 Sigma Green Belt och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen 6 Sigma Green Belt måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
6 Sigma Green Belt 478 1 2000.0 Lägg i varukorg