5S

5S

5S

Förbättringsarbete - LEAN - Förändring - Effektivitet - Arbetsmiljö | 1 timme och 25 minuter

Motsvarar en ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

I den här utbildningen får du lära dig om förbättringsverktyget 5S och hur du använder det inom din verksamhet. 5S är ett verktyg inom LEAN som kan användas inom flera branscher.

Innehåll

  • De fem stegen
  • Varför 5S?
  • Sortera
  • Systematisera
  • Städa
  • Standardisera
  • Säkerställ
  • Resultat genom 5S
  • Att införa 5S i verksamheten

Delmoment

0. Introduktion till kursen 5S

Utbildare Ronny Brandqvist presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 85 minuter)

1. Varför 5S?

I delmomentet går Ronny igenom de fem stegen.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 85 minuter)

2. SorteraProva!

I delmomentet delar Ronny med sig av tips kring sortering.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 85 minuter)

3. Systematisera

I delmomentet delar Ronny med sig av tips avseende systematisering.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 85 minuter)

4. Städa

I delmomentet ger Ronny tips angående städning av arbetsplatsen.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 85 minuter)

5. Standardisera

I delmomentet går Ronny igenom vad du behöver göra för att bevara det fina resultatet som du har uppnått.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 85 minuter)

6. Säkerställ

I delmomentet går Ronny igenom hur du ser till att reglerna efterföljs.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 85 minuter)

7. Vad kan man uppnå med 5S?

I delmomentet delar Ronny med sig av exempel på vad du kan uppnå med 5S.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 85 minuter)

8. Införande 5S

I delmomentet delar Ronny med sig av tips för att införa 5S på arbetsplatsen.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 15 minuter (Utbildningens totala längd: 85 minuter)

9. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar Ronny kursen och delar med sig av tips. Under extramaterialet finner du utbildarens pdf.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 85 minuter)

Extramaterial

För att komma åt extramaterialet till denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.


Interagera

För att kunna interagera med utbildaren och andra deltagare i denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.

Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom och visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen 5S och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen 5S måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
5S 326 1 1100.0 Lägg i varukorg