Streamad utbildning

Hur fungerar Diploma Utbildning?

Vad är Diploma Utbildning?

Vi är Sveriges största leverantör av filmad och streamad utbildning

Företagslösningar

  • Använd färdiga utbildningar på ert intranät eller LMS
  • Välj mellan enstaka utbildningar eller obegränsad tillgång till hela vårt utbud till ett fast pris
  • Vi minskar era utbildningskostnader samt ökar er utvecklingstakt
  • Vi säkerställer att personalen utvecklas efter behov och målsättning
  • Kombinera internkommunikation med våra färdiga utbildningar

Utbildningskatalog Kontakta oss